Internationale vergelijking van stemmingsstoornissen

Sla de grafiek Depressie in de afgelopen 12 maanden 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat (EHIS), 2021

  • Het betreft het percentage personen dat in de afgelopen twaalf maanden zegt te hebben geleden aan depressie.

Relatief hoog percentage mensen met depressie in Nederland

Het percentage personen dat zegt te lijden aan een depressie is hoger in Nederland dan gemiddeld in de EU Europese unie (Europese unie). Dit blijkt uit de European Health Interview Survey (EHIS European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête) (European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête)), ronde 2019). In een aantal oostelijke landen van de Europese Unie (zoals in Roemenië en Bulgarije) rapporteert een lager percentage personen een depressie dan in het westen. De verschillen kunnen ook het gevolg zijn van verschillende interpretaties van omschreven klachten. Voor alle landen geldt dat meer vrouwen dan mannen zeggen de afgelopen 12 maanden aan depressie te hebben geleden. Dit verschil tussen mannen en vrouwen blijkt ook uit de cijfers uit Nederlands bevolkingsonderzoek en de huisartsenregistratie.

Meer informatie

  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)
  • M. Harbers, red. (RIVM)