GGD-regio's

Gemeenten

Hoog risico op angststoornis of depressie per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft 9,7% van de volwassenen van 18 jaar en ouder een hoog risico op een angststoornis of depressie. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 7,3 tot 14,6%. Deze cijfers zijn gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De antwoorden worden samengevat in een score. Voor meer informatie over deze vragenlijst, zie Methode. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Hoog risico op angststoornis of depressie per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 2,8 tot 17,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Meeste mensen met depressie in de regio Zuid-Limburg

In de periode 2020-2022 is het percentage inwoners (12 jaar en ouder) dat aangeeft een depressie te hebben of te hebben gehad het hoogst in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Zuid-Limburg (14%), Rotterdam-Rijnmond (12,7%), Amsterdam (12,6%) en Haaglanden (12,2%). Deze percentages liggen significant boven het Nederlands gemiddelde. Het laagst is het percentage in de GGD-regio Twente (6,7%). Gemiddeld heeft 9,7% van alle inwoners (12 jaar en ouder) van Nederland te maken met een depressie.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Rond Amsterdam gebruik antidepressiva onder het gemiddelde

In de regio's rond Amsterdam ligt het gebruik van antidepressiva ruim onder het landelijk gemiddelde met aantallen tussen de 52,7 en 55,7 gebruikers per 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden. In Zeeland, Waardenland, Friesland en Zuid-Limburg ligt het gebruik ruim boven het gemiddelde, met aantallen tussen de 70,1 en 73,2 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden.

Landelijk 63 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 63,4 verzekerden ten minste één keer antidepressiva verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er 1,1 miljoen gebruikers van antidepressiva (GIP databank: meerjarenoverzicht antidepressiva in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Meeste contact met de psycholoog in Amsterdam

In de regio Amsterdam gaan de meeste inwoners (van 4 jaar en ouder) in de periode 2020-2022 naar een psycholoog of psychiater (14,6%). Dit percentage ligt significant boven het Nederlands gemiddelde. In de regio's Twente (7,3%), Drenthe (7,8%), Noord- en Oost-Gelderland (7,8) en Fryslân (7,8%) zijn significant de minste bezoeken aan een psycholoog of psychiater. Gemiddeld heeft 10,3% van alle inwoners (van 4 jaar en ouder) van Nederland minstens één keer per jaar contact met een psycholoog of psychiater.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


Hoog risico op angststoornis of depressie per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat. Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012, 2016 en 2020.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)