GGD-regio's

Gemeenten

Suïcidegedachten per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenenen Ouderen 2022 heeft 1,3% van de volwassenen van 18 jaar en ouder (heel) vaak suïcidegedachten gehad in het jaar voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 0,8 tot 1,9%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Suïcidegedachten per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 0,0  tot 6,7%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.Suïcidegedachten naar GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 heeft 6,5% van de jongvolwassenen (heel) vaak suïcidegedachten gehad in het jaar voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 5,1 tot 8,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Suïcidegedachten naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

In Nederland heeft 21,4% van de jongeren in de afgelopen 12 maanden er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven. Per GGD-regio varieert het percentage van 17,9 tot 25%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Suïcidegedachten naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat in de afgelopen 12 maanden ooit suïcidale gedachten heeft gehad van 11,5 tot 32,7%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.


Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 was in te vullen via een open link en respondenten zijn geworven via een online social media campagne en offline campagne. De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio, leeftijd en gender, zodat de cijfers een zo representatief mogelijk beeld geven op deze kenmerken van jongvolwassenen in Nederland.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red.  (RIVM)
  • H. Giesbers, red.  (RIVM)