Internationaal variaties in definitie en benadering mentale gezondheid

Er zijn variaties in de manier waarop verschillende Europese landen mentale gezondheid definiëren, benaderen en behandelen, afhankelijk van culturele, sociale, politieke en historische factoren. 

Voor internationale vergelijkingen op VZinfo.nl die verband houden met mentale gezondheid, zie:

Internationale bronnen


E.A. van der Wilk, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))