Over 2diabeat

Het programma 2diabeat is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en ontvangt financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). Het heeft als doel een trendbreuk te realiseren in de toename van het aantal mensen met diabetes type 2 door in te zetten op het voorkomen én omkeren van de aandoening. Diabetes type 2 kan alleen worden voorkomen en omgekeerd door een gezonde leefstijl aan te meten. De leefomgeving van het individu speelt hier een essentiële rol bij. 

Naar een preventie infrastructuur in geheel Nederland

2diabeat introduceert een wetenschappelijke onderbouwde, integrale aanpak waarin we de lokale bewoners en professionals ondersteunen om zelf in de eigen wijk een preventie infrastructuur stap voor stap te bouwen. Sinds 2021 is in tientallen wijken de verkenningsfase ondersteund. Op de kaart zijn alle wijken weergegeven waar een verkenning is uitgevoerd. Een aantal van deze wijken zit inmiddels in de uitvoeringsfase. Een aantal andere wijken zijn gepauzeerd of gestopt, omdat er bijvoorbeeld (nog) geen aanjager is gevonden of geen lokale financiering beschikbaar is. 

Borging vanaf 2027

2diabeat beoogt om in 2027 in tenminste één wijk in elke gemeente in Nederland aan de slag te gaan. Daarbij leggen we verbindingen met programma’s als Partnership Overgewicht Nederland (PON), JOGG JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen maken ze de omgeving van kinderen en jongeren gezonder. (JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen maken ze de omgeving van kinderen en jongeren gezonder. ), Kind naar Gezonder Gewicht en de buurtsportcoaches. We veronderstellen dat er uiteindelijk een preventie infrastructuur ‘van jong tot oud’ komt die we kunnen onderbrengen bij een reeds aanwezig instituut zoals bijvoorbeeld de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ). Hierover voeren we met diverse systeemorganisaties overleg. Voor meer informatie over dit programma is te vinden op de website van 2diabeat.

Vergelijk met andere kaart


200 JOGG-gemeenten, Drenthe is JOGG-provincie

In september 2022 zijn er 200 gemeenten die deelnemen aan JOGG JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen maken ze de omgeving van kinderen en jongeren gezonder. (JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen maken ze de omgeving van kinderen en jongeren gezonder. ) (gezonde jeugd, gezonde toekomst). Dit is inclusief de bijzonder Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius. Drenthe is tot nu toe de enige JOGG-provincie.

Stimuleren van een gezonde jeugd in een gezonde omgeving

De JOGG-aanpak richt zich op wijken waar het percentage jongeren (0-19 jaar) met overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden. 

Vergelijk met andere kaart


Landelijke Gezondheidsprogramma's

Deze kaart geeft per gemeente weer aan hoeveel landelijke gezondheidsprogramma’s zij deelnemen. Deze landelijke programma's zijn alle mede op initiatief van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tot stand gekomen. Het gaat om de volgende programma's:

 • Jongeren op Gezond Gewicht (peildatum april 2018): 136 gemeenten nemen deel aan Jongeren op Gezond Gewicht (dit is inclusief Bonaire, Saba en St. Eustatius).
 • Sport en Bewegen in de buurt (peildatum mei 2018): 368 gemeenten maken gebruik van de buurtsportcoach-regeling.
 • Gezonde School (peildatum januari 2018): Er zijn 976 scholen in het primair onderwijs; 215 scholen in het voortgezet onderwijs en 88 in het middelbaar beroepsonderwijs met een vignet gezonde school.
 • Samenwerkingsverbanden Aangepast Sporten (peildatum januari 2018): Er zijn 36 regionale samenwerkingsverbanden Aangepast sporten in Nederland. 183 gemeenten doen mee.
 • GezondIn (peildatum oktober 2017): 158 gemeenten (gemeente indeling 2018) nemen deel aan Gezond in de stad (GIDS) (dit is inclusief Bonaire, Saba en St. Eustatius). 
 • Preventie Coalities (peildatum maart 2018): 16 gemeenten zijn met zorgverzekeraars een preventiecoalitie aangegaan.
 • Alles is Gezondheid...(peilatum maart 2018): Is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. 93 gemeenten hebben een pledge getekend met hun inzet voor een gezonder en vitaler Nederland.
 • Gezonde Kinderopvang (peildatum april 2018): Er zijn 148 gemeenten met één of meer kinderopvanglocaties die werken met een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang.  
 • Gezonde Sportkantine per gemeente (31 december 2020): 1.249 sportkantines nemen deel aan het programma 'Team:Fit', daarnaast nemen 6960 voetbalverenigingen deel aan ‘Lekker Bezig’. Verspreid over 318 gemeenten.
 • Gezonde Buurt (peildatum maart 2018): Er zijn 7 gemeenten die meedoen aan het programma Gezonde Buurt.
 • Preventie in de Buurt (peildatum april 2018). Preventie in de Buurt faciliteert 20 lokale werksessies. Doel is structurele samenwerking bevorderen tussen huisartsen(zorg), publieke gezondheid en andere domeinen. Zodat lokale professionals vanuit een gedeelde visie werken aan de gezondheid van wijkbewoners. 

Welke gemeente biedt gecombineerde leefstijlinterventie aan?

Op de kaart staan alle praktijken die zich hebben geregistreerd als gecombineerde leefstijlinterventie-aanbieder. Op peildatum 30 september 2021 zijn er 2.148 praktijken waar deze interventie kan worden aangeboden. In totaal gaat het om 1.488 unieke zorgverleners. Dit betekent dat een zorgverlener in meerdere praktijken werkzaam kan zijn. Het aantal praktijken met een geregistreerde gecombineerde leefstijlinterventie-aanbieder is ten opzichte van juni 2021 gestegen. Toen waren er 1.888 praktijken en 1.298 unieke zorgverleners.

Kanttekening

Dit is een overzicht van alle geregistreerde aanbieders in Nederland zoals geregistreerd in het AGB-register. Niet al deze geregistreerde aanbieders hebben al een licentie voor één van de drie erkende programma’s, een contract met een zorgverzekeraar of voeren de interventie al daadwerkelijk uit. Van een aantal aanbieders is bekend welk programma uitgevoerd wordt en met welke zorgverzekeraar een contract is afgesloten. Deze informatie is te vinden op Loketgezondleven.nl.

Meer informatie

 • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C.L. van den Brink (RIVM)
 • C. Deuning (RIVM)
 • H. Giesbers (RIVM) 
 • M. Hiemstra (RIVM)