Tabel: Bronnen bij de cijfers over overgewicht

Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn Overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) totaal, matig overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2), ernstig overgewicht Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) Nederlandse bevolking vanaf 4 jaar  LSM; Gezondheidsenquête; POLS, gezondheid en welzijn
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Overgewicht totaal, ernstig overgewicht (obesitas) Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM, RIVM-Statline
Jeugd in Beeld van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Percentage kinderen met overgewicht Nederlandse bevolking rond de 2 jaar Monitor Kansrijke Start 2022
Eurostat Overgewicht totaal, matig overgewicht, ernstig overgewicht (obesitas) Europese bevolking vanaf 15 jaar Eurostat
Health Behaviour in School/Aged Children (HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)) Study Overgewicht Europese scholieren van 15 jaar HBSC Internationaal, Torsheim et al. 2016Torsheim, T., Currie, D., Young, T., Samdal, O., Augustson, L., Mathison, F., Aleman-Diaz, A., Molcho, M., Weber, M., Barnekow, V., Inchley, J., Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being, Denemarken (2016)