Matig overgewicht 2019

Sla de grafiek Matig overgewicht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat (EHIS), 2021 (indicator Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)) by sex and age: Pre-obese en Obese, code HLTH_EHIS_BM1E)

 • Gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens
 • Overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2): BMI ≥ 25; Matig overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2): BMI 25 - 30; Ernstig overgewicht Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) (obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.)): BMI ≥ 30

Ernstig overgewicht 2019

Sla de grafiek Ernstig overgewicht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat (EHIS), 2021 (indicator Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)) by sex and age: Pre-obese en Obese, code HLTH_EHIS_BM1E)

 • Gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens
 • Overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2): BMI ≥ 25; Matig overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2): BMI 25 - 30; Ernstig overgewicht Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) (obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.)): BMI ≥ 30

Overgewicht (matig en ernstig) 2019

Sla de grafiek Overgewicht (matig en ernstig) 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat (EHIS), 2021 (indicator Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)) by sex and age: Pre-obese en Obese, code HLTH_EHIS_BM1E)

 • Gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens
 • Overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2): BMI ≥ 25; Matig overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2): BMI 25 - 30; Ernstig overgewicht Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) (obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.)): BMI ≥ 30

Minder overgewicht in Nederland dan in rest EU

Overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) vormt niet alleen een probleem in Nederland, maar in alle Westerse landen. Hoewel in Nederland de helft van de volwassenen overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) heeft, komt overgewicht in de meeste EU Europese unie (Europese unie)-landen nog vaker voor. Alleen in Italië, Frankrijk, Luxemburg en Cyprus is er minder overgewicht dan in Nederland. In  Malta, Kroatië en Tsjechië komt overgewicht het vaakst voor.
Sommige landen hebben een relatief laag percentage matig overgewicht en een veel hoger percentage voor ernstig overgewicht Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.). Dit geldt bijvoorbeeld voor Ierland, waar het percentage matig overgewicht onder het EU-gemiddelde ligt, maar waar het percentage ernstig overgewicht na Malta het hoogst is.
Opvallend is dat matig overgewicht in alle landen vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Bij ernstig overgewicht bestaat er geen systematisch geslachtsverschil en zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen veel kleiner. 


Internationale vergelijking overgewicht jongeren

Sla de grafiek Overgewicht jongeren internationaal 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study Gegevens uit HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children) 2017/18 International Report: Volume 2: Key data

 • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen)
 • BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)-waarden ontbreken voor meer dan 30% van de steekproef
 • Figuur presenteert EU Europese unie (Europese unie)-landen, Noorwegen en Zwitserland
 • HBSC-gemiddelde: het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie

In andere landen meer overgewicht bij jongeren

Ook al vormt overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) bij kinderen en jongeren in Nederland een gezondheidsprobleem, in vergelijking met andere EU Europese unie (Europese unie)-landen hebben weinig Nederlandse jongeren van 15 jaar overgewicht. In Nederland ligt dit percentage voor zowel de jongens als de meisjes onder de 15% (zie "Volume 2. Key data" via Inchley et al. 2020 Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A., Kelly, C., Arnarsson, MA., Samdal, O., Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada, Copenhagen (2020)). Het percentage jongeren met overgewicht is het hoogst in een aantal Zuid-Europese landen en in Hongarije. Zo heeft in Griekenland ongeveer een derde van de jongens overgewicht, en in Malta zelfs meer dan 40%. Voor meisjes zijn de percentages het hoogst in Malta en Portugal. Voor deze internationale vergelijking is de BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.) berekend met door de kinderen zelf gerapporteerde lengte en gewicht. De percentages kinderen met overgewicht zijn gebaseerd op de WHO groeicurven voor kinderen (Cole et al. 2000 Cole, T. J., Bellizzi, M. C., Flegal, K. M., Dietz, W. H., Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey (2000)).  


 • M. Harbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • E.A. van der Wilk (RIVM)