Kinderen met overgewicht en obesitas naar leeftijd 2023

Sla de grafiek Kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas naar leeftijd 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

 • Zie Definities voor afkappunten voor overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) bij kinderen en jongeren.
 • Achterliggende cijfers: CBS-StatLine 

Van de jeugd tot en met 17 jaar heeft bijna 13% overgewicht

Van de kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar oud heeft 12,7% in 2023 overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2), waarvan 8,6% matig overgewicht en 4,1% ernstig overgewicht Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) (obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.)). Overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) komt bij jongens vaker voor bij 12 tot en met 17 jarigen dan bij 4 tot en met 11 jarigen. Bij meisjes komt overgewicht in beide leeftijdscategoriën evenveel voor. Deze cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht. Bij kinderen van 2 tot 4 jaar zijn gemeten gegevens over hun BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.) vastgelegd in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid. Het percentage kinderen rond de 2 jaar met (ernstig of matig) overgewicht was op basis van deze gegevens 8,1% in 2021 (niet in grafiek). Dit percentage is mogelijk een overschatting omdat de steekproef selectief is, onder andere als gevolg van de coronapandemie (van Meijeren-van Lunteren et al. 2023 van Meijeren-van Lunteren, A., Boesveld, I., Molenaar, J., Leemhuis, M., Prusak, A., Hendrikx, A.J.M., Struijs, J., Monitor Kansrijke Start 2022, Bilthoven (2023)). 


Geslacht

Sla de grafiek Trend kinderen en jongeren met overgewicht 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
 • De BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)-grenswaarden van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend kinderen met overgewicht naar leeftijd 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
 • De BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)-grenswaarden van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Verschillen in trends in overgewicht bij kinderen en jongeren

In de totale groep kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar is geen stijgende of dalende trend in overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) te zien tussen 1990 en 2022. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen is dat anders. Tussen 1990 en 2022 laat de groep 4- tot en met 11-jarigen een significante daling zien in overgewicht bij zowel jongens, meisjes als de totale groep. De groep 12- tot en met 17-jarigen laten echter een significante stijging zien in overgewicht, zowel bij jongens, meisjes als totaal. In de afgelopen vijf jaar is er geen significante stijging of daling te zien. Dit blijkt uit zelfgerapporteerde metingen van lengte en gewicht van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).  


Geslacht

Sla de grafiek Trend kinderen en jongeren met obesitas 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
 • De BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)-grenswaarden van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend kinderen met obesitas naar leeftijd 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
 • De BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)-grenswaarden van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Verschillen in trends in obesitas bij kinderen en jongeren

In de totale groep kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar is geen stijgende of dalende trend in obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) te zien tussen 1990 en 2022. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen is dat anders. Tussen 1990 en 2022 laat de groep 4- tot en met 11- jarigen een significante daling zien in obesitas bij zowel jongens, meisjes als de totale groep. De groep 12- tot met 17-jarigen laat echter een significante stijging zien in obesitas, zowel bij jongens, meisjes als bij de hele groep. In de afgelopen vijf jaar is er geen significante stijging of daling te zien. Dit blijkt uit zelfgerapporteerde metingen van lengte en gewicht van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)


 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • V. Hermans, red. (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)