Wisselend beeld overgewicht per inkomensklasse

De grafiek presenteert cijfers over overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 naar inkomensklassen over 2016. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil , resultaten van deze toetsing zijn:

  • Overgewicht komt minder voor bij mensen in de hogere inkomensklasse, dit geldt ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk.
  • Het percentage overgewicht neemt af als de inkomensklasse hoger wordt, dit geldt voor zowel mannen als vrouwen vanaf de laag midden inkomensklasse tot de hoogste inkomensklasse.
  • Mensen uit de laagste inkomensklasse vallen niet in deze trend en hebben juist minder vaak overgewicht dan de mensen die een inkomensklasse hoger zitten (laag midden inkomensklasse).

Meer informatie


Minder obesitas bij hogere inkomens

De grafiek presenteert cijfers over obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. naar inkomensklassen over 2016. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil , resultaten van deze toetsing zijn:

  • Obesitas (ernstig overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) komt het minst voor bij mensen in de hoogste inkomensklasse, dit geldt ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk.
  • Het percentage obesitas (ernstig overgewicht) neemt af als de inkomensklasse hoger wordt bij zowel mannen als vrouwen vanaf de laag midden inkomensklasse tot de hoogste inkomensklasse. 
  • Mensen uit de laagste inkomensklasse hebben even vaak obesitas als de mensen die een inkomensklasse hoger zitten (laag midden inkomensklasse).

Meer informatie

  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • J.M.H. Ruijsbroek (RIVM)