Overgewicht naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020

Sla de grafiek Overgewicht naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Overgewicht naar geslacht en inkomen totaal 2020

Sla de grafiek Overgewicht naar geslacht en inkomen totaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Wisselend beeld overgewicht per inkomensklasse

De grafiek presenteert cijfers over overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) naar inkomensklassen van 2020. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil).

Overgewicht komt minder voor bij mensen in de hoogste inkomensklasse, dit geldt ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Het percentage overgewicht neemt af als de inkomensklasse hoger wordt, dit geldt voor zowel mannen als vrouwen vanaf de laag midden inkomensklasse tot de hoogste inkomensklasse. Mensen uit de laagste inkomensklasse vallen niet in deze trend en hebben juist minder vaak overgewicht dan de mensen die een inkomensklasse hoger zitten (laag midden inkomensklasse).  Verschillen in overgewicht tussen de inkomensklassen zijn groter bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar in de laagste inkomensklasse hebben anderhalf keer vaker overgewicht als vrouwen van dezelfde leeftijd in de hoogste inkomensklasse (46,4% versus 29,4%).


Obesitas naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020

Sla de grafiek Obesitas naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Obesitas naar geslacht en inkomen totaal 2020

Sla de grafiek Obesitas naar geslacht en inkomen totaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Minder obesitas bij hogere inkomens

De grafiek presenteert cijfers over obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) naar inkomensklassen over 2020. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil).

Obesitas (ernstig overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2)) komt het minst voor bij mensen in de hoogste inkomensklasse, dit geldt ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Het percentage obesitas neemt af als de inkomensklasse hoger wordt. In bijna alle leeftijdsgroepen komt obesitas het meest voor in de laagste inkomensklasse, dit geldt ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Uitzondering hierop zijn mannen tussen de 25 en 64 jaar die een inkomenklasse hoger zitten (laag midden inkomengroep).  Obesitas komt twee keer zo vaak voor bij mannen en vrouwen  in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar in de laagste inkomensklasse ten opzichte van de hoogste inkomensklasse (mannen 13,7% tegen 6,8%; vrouwen 18,1% tegen 8,2%). Verschillen in obesitas tussen de inkomensklassen zijn groter bij vrouwen dan bij mannen.


Overgewicht naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020

Sla de grafiek Overgewicht naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Minder overgewicht bij betaald werk

De grafiek presenteert cijfers over overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) van 2020. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Overgewicht komt het meest voor bij mensen zonder betaald werk. Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk.


 

Obesitas naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020

Sla de grafiek Obesitas naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Minder obesitas bij betaald werk

De grafiek presenteert cijfers over 2020 over obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.). De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Obesitas komt het meest voor bij mensen zonder betaald werk. Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Zo hebben vrouwen zonder betaald werk anderhalf keer vaker obesitas dan vrouwen met betaald werk.

  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. van der Noordt (RIVM)