Wat is overgewicht?

Overgewicht en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) (ernstig overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2)) zijn abnormale of buitensporige opeenhopingen van vet die de gezondheid kunnen beïnvloeden (WHO WHO, Factsheet Overweight and obesity ()). Er zijn verschillende methoden om te bepalen of iemand overgewicht heeft. De body mass index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.)) is de meest gebruikte maat om (ernstig) overgewicht te definiëren. De BMI is gebaseerd op de verhouding tussen lengte en gewicht. Het gewicht van iemand (in kilogram) gedeeld door het kwadraat van zijn lengte (in meters) geeft de body mass index in kg/m2. De BMI is ingedeeld in de categorieën ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht. Overgewicht is onderverdeeld in matig  en ernstig overgewicht (obesitas). Naast de body mass index, geven de buikomvang en de huidplooidikte ook een goede indicatie voor de hoeveelheid opgeslagen vet.


BMI-grenswaarden voor volwassenen en kinderen

De  BMI grenswaarden voor overgewicht bij volwassenen zijn vastgesteld door de International Obesity Task Force Cole et al. 2000Cole, T. J., Bellizzi, M. C., Flegal, K. M., Dietz, W. H., Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey (2000)). Voor kinderen en jongeren zijn er aparte grenswaarden. Deze zijn gespecificeerd naar leeftijd en geslacht. De tabel met grenswaarden bij volwassen staat hieronder. De tabellen met grenswaarden voor kinderen en jongeren zijn opgenomen in het artikel van Cole et al. 2000Cole, T. J., Bellizzi, M. C., Flegal, K. M., Dietz, W. H., Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey (2000).

Tabel: Internationale categorieën in lichaamsgewicht voor volwassenen naar BMI 

Categorie

Grenswaarden  BMI (kg/m2)

Ondergewicht

<18,5

Gezond gewicht

18,5 - 25

Overgewicht

≥25

Matig overgewicht

25 - 30

Ernstig overgewicht Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Men spreekt van ernstig overgewicht of obesitas bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) (obesitas)

≥30

Bron: WHO