Ruim 9.300 ziekenhuisopnamen voor overgewicht in 2017

In 2017 waren er 9.385 ziekenhuisopnamen (exclusief dagopnamen en observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…)) voor overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) of obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.). Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon per jaar vaker opgenomen kan zijn. Gemiddeld verbleven patiënten 2,6 dagen in het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnamen had betrekking op 24.850 opnamedagen. In 2017 vonden 655 dagopnamen plaats in verband met overgewicht of obesitas.  Het aantal ziekenhuisopnamen is veel hoger voor vrouwen dan voor mannen. 

Tabel: ziekenhuisopnamen voor overgewicht en obesitas 2017

 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.)

1.900

7.485

9.385

Klinische opnamedagen

5.050

19.800

24.850

Gemiddelde opnameduur (dagen)

2,7

2,6

2,6

Dagopnamen

295

360

655

Observaties

5

10

15

Bron: LBZ (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in december 2019)

  • ICD10-code: E65-E66
  • Cijfers zijn voorlopig

  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))