Kinderen met overgewicht en obesitas naar leeftijd 2021

Sla de grafiek Kinderen met overgewicht en obesitas naar leeftijd 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

 • Zie Definities voor afkappunten voor overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. bij kinderen 
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-StatLine

Van de jeugd tot en met 17 jaar heeft 16% overgewicht

Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 15,9% in 2021 overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2, waarvan 12,3% matig overgewicht en 3,5% ernstig overgewicht (obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.). Overgewicht komt bij meisjes wat vaker voor bij 12-17 jarigen dan bij jongere kinderen van 4-11 jaar. Bij jongens is dat andersom, maar de verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn kleiner. Deze cijfers zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht. Bij kinderen van 2-4 jaar zijn gemeten gegevens over hun BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. vastgelegd in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid en opgenomen in de database Jeugd in Beeld van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Het percentage kinderen rond de 2 jaar met (ernstig of matig) overgewicht is op basis van deze database 8,0% ( Struijs et al. 2019 Struijs, J, de Vries, E, Suijkerbuijk, A, Molenaar, J, Scheefhals, Z, Baan, C, Monitor Kansrijke Start 2019. Invoering van het actieprogramma en een meting van de uitgangssituatie, Bilthoven (2019) ).   


Trend kinderen met overgewicht 1990-2020

Sla de grafiek Trend kinderen met overgewicht 1990-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020 en getoetst.
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.-grenswaarden van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Nauwelijks veranderingen in overgewicht bij kinderen

Bij de totale groep kinderen en jongeren met overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 is geen stijgende of dalende trend te zien tussen 1990 en 2020. Dit geldt zowel voor zowel jongens als meisjes. Wel zijn er veranderingen in de specifieke leeftijdsgroepen (zie trends naar leeftijd). Dit blijkt uit zelfgerapporteerde metingen van lengte en gewicht van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn geen recente gemeten cijfers om deze trend mee te verifiëren.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Trend kinderen met overgewicht naar leeftijd 1990-2020

Sla de grafiek Trend kinderen met overgewicht naar leeftijd 1990-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020 en getoetst.
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.-grenswaarden van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Verschillen in trends in overgewicht bij kinderen en jongeren

In de totale groep kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar is geen stijgende of dalende trend in overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 te zien tussen 1990 en 2020. Voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen is dat anders. Tussen 1990 en 2020 laat de groep 4- tot en met 11-jarigen een significante daling zien in overgewicht bij zowel jongens, meisjes als totaal. De groep 12- tot en met 17-jarigen laten echter een significante stijging zien in overgewicht, zowel bij jongens, meisjes als totaal.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Trend kinderen met obesitas 1990-2020

Sla de grafiek Trend kinderen met obesitas 1990-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020 en getoetst.
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.-grenswaarden van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Nauwelijks veranderingen in obesitas bij kinderen

Bij de totale groep kinderen en jongeren met obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. is geen stijgende of dalende trend te zien tussen 1990 en 2020. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Wel zijn er veranderingen in de specifieke leeftijdsgroepen (zie trends naar leeftijd). Dit blijkt uit zelfgerapporteerde metingen van lengte en gewicht van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn geen recente gemeten cijfers om deze trend mee te verifiëren.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Trend kinderen met obesitas naar leeftijd 1990-2020

Sla de grafiek Trend kinderen met obesitas naar leeftijd 1990-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020 en getoetst.
  • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
  • De BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.-grenswaarden van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. van kinderen en jongeren wijken af van die van volwassenen, zie Definities.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

  Verschillen in trends in obesitas bij kinderen en jongeren

  In de totale groep kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar is geen stijgende of dalende trend in obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. te zien tussen 1990 en 2020. Voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen is dat anders. Tussen 1990 en 2020 laat de groep 4- tot en met 11- jarigen een significante daling zien in obesitas bij zowel jongens, meisjes als totaal. De groep 12- tot met 17-jarigen laat echter een significante stijging zien in obesitas, zowel bij jongens, meisjes als totaal.

  Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

  Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


  • I. Laseur (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • M.H.D. Plasmans (RIVM)
  • B.E.P. Snijders (RIVM)
  • R. van Diest, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)