Aantal SEH-bezoeken 2020

Sla de grafiek Aantal SEH-bezoeken 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem

  • Aantallen per 1.000 inwoners en percentage zichtbaar in tabelweergave

In 2020 ongeveer 1,7 miljoen SEH-behandelingen

Op basis van het Letsel Informatie Systeem (LIS) heeft VeiligheidNL berekend dat in 2020 ongeveer 1,7 miljoen keer een afdelingen Spoedeisende hulp (SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)) is bezocht. Volgens de definitie in LIS kan bij een patiënt tijdens een SEH-bezoek aan meerdere gezondheidsproblemen aandacht worden besteed. Een patiënt met zowel oogletsel als knieletsel (vanwege hetzelfde ongeval) telt dus maar één keer mee. Het aantal van 1,7 miljoen SEH-bezoeken komt overeen met 99 behandelingen per 1.000 personen. In 2020 is deze schatting is gebaseerd op registratie door 14 SEH’s. Alle 14 SEH’s registreren in LIS gedetailleerde informatie over acute lichamelijke letsels. 13 registreren hierin ook bezoeken vanwege een acute ziekte of aandoening, waarvan 9 onderscheid maken naar diagnosegroep.

In 2020 minder SEH-bezoeken door COVID-19-uitbraak

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel en ziekten in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties, waardoor het activiteitenpatroon van de inwoners van Nederland veranderde. Daarnaast gingen mensen minder snel naar het ziekenhuis, om de zorg niet nog meer te belasten en/of uit angst om in het ziekenhuis een COVID-19-besmetting op te lopen.

Meer informatie


Ouderen vaker op de SEH

Het aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken per 1.000 personen is het hoogst voor de groep vanaf 55 jaar en ouder. Ouderen van 90 jaar en ouder komen het vaakst op de SEH, 320 bezoeken per 1.000 ouderen van 90 jaar en ouder. Als we per 10-jaarsklasse kijken welke groep absoluut gezien het vaakst de SEH bezoekt, dan is dat de groep 70- tot en met 79-jarigen, gevolgd door de groep 60- tot en met 69-jarigen, met respectievelijk 288.000 en 255.000 bezoeken. Dat komt neer op respectievelijk 17% en 15% van alle SEH-bezoeken in 2020. Ook hele jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar komen relatief vaak op de SEH. Het aantal mannen dat de SEH-bezoekt is, met uitzondering van de leeftijdsklasse 25 tot en met 29 jaar, in alle leeftijdklassen hoger dan het aantal vrouwen.

In 2020 minder SEH-bezoeken door COVID-19-uitbraak

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel en ziekten in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties, waardoor het activiteitenpatroon van de inwoners van Nederland veranderde. Daarnaast gingen mensen minder snel naar het ziekenhuis, om de zorg niet nog meer te belasten en/of uit angst om in het ziekenhuis een COVID-19-besmetting op te lopen.

Meer informatie


SEH-bezoeken per diagnosegroep 2020

Sla de grafiek SEH-bezoeken per diagnosegroep 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem

  • Ziekte overige/onbekend: inclusief aangeboren afwijkingen
  • Zie voor informatie over de diagnosegroep symptomen: Bronverantwoording

Meeste SEH-bezoeken vanwege lichamelijke letsels of vergiftigingen

Bij uitsplitsing van SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken (1,7 miljoen) naar belangrijkste diagnosegroep blijkt dat mensen het vaakst naar de SEH gaan vanwege acute lichamelijke letsels of vergiftigingen (567.000 behandelingen). Diagnosegroepen die ook vaak aanleiding zijn tot SEH-bezoek, zijn hart- en vaatziekten, ziekten van het maag-darmkanaal en ziekten van ademhalingswegen. De groep ‘ziekte overige/onbekend’ wordt vooral gevormd door niet-letsels, geregistreerd door twee grote ziekenhuizen die in de aangeleverde gegevens geen verder onderscheid maakten naar ziekte of aandoening (AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) en VUmc VU Medisch Centrum Amsterdam (VU Medisch Centrum Amsterdam)).

In 2020 minder SEH-bezoeken door COVID-19-uitbraak

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel en ziekten in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties, waardoor het activiteitenpatroon van de inwoners van Nederland veranderde. Daarnaast gingen mensen minder snel naar het ziekenhuis, om de zorg niet nog meer te belasten en/of uit angst om in het ziekenhuis een COVID-19-besmetting op te lopen.

Meer informatie

  • Onderwerp: Letsels
  • De grafiek geeft een goed inzicht in de problematiek waarmee een SEH wordt geconfronteerd, maar geeft geen volledig beeld van alle acute gezondheidsproblemen die in algemene en psychiatrische ziekenhuizen wordt opgevangen. Zie voor meer informatie de Bronverantwoording.

SEH-bezoeken naar tijdstip 2020

Sla de grafiek SEH-bezoeken naar tijdstip 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Letsel Informatie Systeem

  • Doordeweeksedag is exclusief feestdagen
  • Feestdagen zijn nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede kerstdag 

Meeste SEH-behandelingen overdag en doordeweeks

Op de SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp) is het aantal behandelingen overdag het hoogst. Ongeveer 56% van de behandelingen worden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 08:00 en 19:59 uur.  Ongeveer 73% van de behandelingen vindt door de week plaats. Tegenover bijna 27% in de weekenden en op feestdagen.

In 2020 minder SEH-bezoeken door COVID-19-uitbraak

Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel en ziekten in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties, waardoor het activiteitenpatroon van de inwoners van Nederland veranderde. Daarnaast gingen mensen minder snel naar het ziekenhuis, om de zorg niet nog meer te belasten en/of uit angst om in het ziekenhuis een COVID-19-besmetting op te lopen.

Meer informatie


Door COVID-19-uitbraak in 2020 minder SEH-bezoeken

Het absoluut aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken voor acute ziekte of aandoening is in de periode 2006-2019 toegenomen, zowel onder mannen als vrouwen. Het aantal SEH-bezoeken voor letsels is juist afgenomen. Deze afname was onder mannen groter dan onder vrouwen, waardoor het verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal SEH-bezoeken voor letsel kleiner is geworden. Deze daling op de SEH valt samen met een stijging van lichte letsels bij de huisarts (Panneman et al. 2020Panneman, J. M., Gaakeer, M. I., Jansen, T., van Beeck, E. F., , Stijging lichte letsels bij de huisarts valt samen met daling op de SEH (2020))
Als gevolg van de COVID-19-uitbraak is het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel en ziekten in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Hierbij spelen maatregelen een rol die gericht waren op het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals verplicht thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties, waardoor het activiteitenpatroon van de inwoners van Nederland veranderde. Daarnaast gingen mensen minder snel naar het ziekenhuis, om de zorg niet nog meer te belasten en/of uit angst om in het ziekenhuis een COVID-19-besmetting op te lopen.

Meer informatie

  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • G.J. Kommer (RIVM)
  • C. Deuning (RIVM)