24/7 SEH

 

Beroerte

 

Eerste Hart Hulp

 

Acuut myocardinfarct

 

Geruptureerde AAA

 

Endo Vasculaire Aorta Reparatie

 

Vitaal bedreigd kind

 

Acute gedragsstoornissen

 

Locaties voor behandeling acute ziektebeelden verspreid over Nederland

Op SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)’s wordt medisch specialistische zorg gegeven voor een groot aantal acute klachten. Voor bepaalde klachten en ziektebeelden zijn specifieke behandelingen mogelijk. Bijvoorbeeld voor het behandelen van acute cardiologische klachten of beroertes. De eerste kaart toont de 80 ziekenhuislocaties in Nederland die 24 uur per dag 7 dagen per week geopend zijn en behandelmogelijkheden bieden voor specifieke acute ziektebeelden. Voor de meeste ziektebeelden zijn de behandelmogelijkheden goed over Nederland verspreid:

  • Behandeling van patiënten met een beroerte: 73 locaties;
  • Behandeling van patiënten met een acuut myocardinfarct: 79 locaties;
  • Observatie Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) van patiënten met (vermeende) acute cardiale aandoening op de Eerst Hart Hulp: 71 locaties;
  • Behandeling van een geruptureerd aneurysma (AAA Aneurysma van de abdominale aorta (buikaorta) (Aneurysma van de abdominale aorta (buikaorta))): 48 locaties;
  • Behandeling van Endo Vasculaire Aorta Reparatie (EVAR): 52 locaties;
  • Behandeling van het vitaal bedreigde kind: 75 locaties;
  • Opvang en beoordeling van mensen met acute gedragsstoornissen: 66 locaties.

De gegevens zijn in maart 2021 uitgevraagd aan alle ziekenhuislocaties met een SEH (RIVM 2021RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2021 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2021)). In de kaarten zijn alleen locaties getoond waar een specifieke behandeling 24/7-uur per week mogelijk is. Dit betekent dat een behandelteam aanwezig is in het ziekenhuis of binnen korte tijd aanwezig kan zijn. Locaties waar behandeling een deel van de openingstijden mogelijk is, zijn niet meegenomen in het overzicht. Voor geruptureerd aneurysma (AAA) geldt dat locaties waar de operatie alleen wordt uitgevoerd in levensbedreigende situaties waarbij transport risicovol is, ook niet zijn opgenomen in het overzicht. 


  • G.J. Kommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)