77 ziekenhuislocaties met een 24/7-uurs basis-SEH

De kaart toont de ziekenhuizenlocaties met een afdeling spoedeisende hulp (SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)) in Nederland. In totaal zijn er 81 locaties met een basis-SEH. Hiervan zijn 77 locaties 24/7 uur geopend, 4 basis-SEH’s zijn overdag en ’s avonds geopend en zijn ’s nachts gesloten. Ziekenhuizen met een basisniveau SEH voldoen aan vier kenmerken:

  • tijdens openingstijden van de SEH is een gediplomeerde SEH-verpleegkundige aanwezig;
  • een gediplomeerde SEH-verpleegkundige met specifieke training in de opvang van traumapatiënten aanwezig;
  • een gediplomeerde SEH-verpleegkundige met specifieke training in de opvang van ernstig zieke kinderen aanwezig, en
  • een SEH-arts (KNMG-geregistreerd), een arts-assistent (aios, anios) of medisch specialist op de SEH (Hulshof et al. 2024 Hulshof, T. A., Reckman, P., Brukx, S., Kemper, P., Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2024, Bilthoven (2024)).

Vergelijk deze kaart ook eens met


Grote spreiding van SEH's in Nederland

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanalyse SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp) 2024. Volgens deze analyse kan 99,6% van de inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een basis-SEH worden gebracht. Voor de overige 0,4% (62.900 inwoners) geldt een langere reistijd dan 45 minuten. In 2023 waren dit 59.900 inwoners. Een groot deel van deze mensen woont op de Waddeneilanden en in (delen van) Zeeland en Groningen. 

Een bereikbaarheidsanalyse geeft aan hoeveel inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een locatie met een acute zorgfunctie kunnen worden vervoerd. Het gaat om 77 basis-SEH's met 24/7-uurs openstelling en de 226 ambulancestandplaatsen die 24 uur per dag 7 dagen per week paraatheid leveren (Hulshof et al. 2023 Hulshof, T.A., Reckman, P., Brukx, S., Kooistra, M., Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2023. Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2023)).


In afgelegen gebieden reistijd naar SEH meer dan 30 minuten

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanlyse basis-SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp) met personenauto. Met eigen vervoer kan ruim 99,4% van de Nederlandse bevolking een basis-SEH binnen 30 minuten bereiken. Van de Nederlandse bevolking woont 0,6% (99.935 mensen) meer dan 30 minuten rijden verwijderd van een basis-SEH. Het gaat met name om de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duivenland, Noordoostpolder en enkele (delen van) gemeenten in Friesland en Noord-Groningen (Hulshof et al. 2023 Hulshof, T.A., Reckman, P., Brukx, S., Kooistra, M., Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2023. Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2023)).

Tabel: Aantal mensen dat meer dan 30 minuten van een basis-SEH vandaan woont, 2016-2024 (Hulshof et al. 2023 Hulshof, T.A., Reckman, P., Brukx, S., Kooistra, M., Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2023. Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2023)).

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bevolking (aantal) 78.000 72.700 122.330 101.400 175.000 125.750 101.960 95.905 99.935
Bevolking (%) 0,5 0,4 0,7 0,6 1,0 0,7 0,6 0,5 0,6
Aantal basis-SEH's (met 24/7 beschikbaarheid) 90 89 84 83 80 80 80 80 77

  • T. Hulshof (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • G.J. Kommer (RIVM)
  • C.M. Deuning (RIVM)