80 ziekenhuislocaties met een 24/7-uurs basis-SEH

De kaart toont de ziekenhuizenlocaties met een afdeling spoedeisende hulp (SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)) in Nederland. In totaal zijn er 83 locaties met een basis-SEH. Hiervan zijn 80 locaties 24/7 uur geopend, 3 basis-SEH’s zijn overdag en ’s avonds geopend en zijn ’s nachts gesloten. Ziekenhuizen met een basisniveau SEH voldoen aan vier kenmerken:

  • tijdens openingstijden van de SEH is een gediplomeerde SEH-verpleegkundige aanwezig;
  • een gediplomeerde SEH-verpleegkundige met specifieke training in de opvang van traumapatiënten aanwezig;
  • een gediplomeerde SEH-verpleegkundige met specifieke training in de opvang van ernstig zieke kinderen aanwezig, en
  • een SEH-arts (KNMG-geregistreerd), een arts-assistent (aios, anios) of medisch specialist op de SEH (bRIVM 2022RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2022)).

Vergelijk deze kaart ook eens met


Grote spreiding van SEH's in Nederland

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanalyse SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp) 2022. Volgens deze analyse kan 99,7% van de inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een basis-SEH worden gebracht. Voor de overige 0,3% (59.800 inwoners) geldt een langere reistijd dan 45 minuten. In 2021 waren dit 33.700 inwoners. De toename ten opzichte van 2021 wordt verklaard door de lagere rijsnelheid van de ambulances, zoals blijkt uit het geactualiseerde rijtijdenmodel. Een bereikbaarheidsanalyse geeft aan hoeveel inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een locatie met een acute zorgfunctie kunnen worden vervoerd. Het gaat om 80 basis-SEH's met 24/7-uurs openstelling en de 225 ambulancestandplaatsen die 24 uur per dag 7 dagen per week paraatheid leveren (RIVM 2022RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2022))


In afgelegen gebieden reistijd naar SEH meer dan 30 minuten

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanlyse basis-SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp) met personenauto. Met eigen vervoer kan ruim 99,4% van de Nederlandse bevolking een basis-SEH binnen 30 minuten bereiken. Van de Nederlandse bevolking woont 0,6% (101.960 mensen) meer dan 30 minuten rijden verwijderd van een basis-SEH. Het gaat met name om de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duivenland, Noordoostpolder en enkele (delen van) gemeenten in Friesland en Noord-Groningen (RIVM 2022RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2022)).

Tabel: Aantal mensen dat meer dan 30 minuten van een basis-SEH vandaan woont, 2016-2022 (RIVM 2022RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2022)).

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bevolking (aantal) 78.000 72.700 122.330 101.400 175.000 125.750 101.960
Bevolking (%) 0,5 0,4 0,7 0,6 1,0 0,7 0,6
Aantal basis-SEH's (met 24/7 beschikbaarheid) 90 89 84 83 80 80 80

  • G.J. Kommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning (RIVM)