Bijna 1,3 miljoen ambulance-inzetten

In 2020  is in Nederland ruim 1.299.600 keer een ambulance ingezet. Dat is bijna 75 ambulance-inzetten per 1.000 inwoners (AZN 2021AZN, Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellenboek 2020, Zwolle (2021)). Het aantal ambulance-ritten is in 2020 kleiner dan in voorgaande jaren. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de COVID-19 pandemie die in maart 2020 uitbrak.

Bijna 76% van ambulance-inzetten zijn spoedeisend

Binnen de ambulancezorg wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisende (A1 en A2-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. (Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn.)) en planbare (B-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen. (Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen.)) ambulancezorg. Dit onderscheid heeft vooral betrekking op de mate van urgentie waarmee een ambulance naar een patiënt wordt gestuurd. Bijna 76% van de ambulancezorg was een spoedeisende inzet (AZN 2021AZN, Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellenboek 2020, Zwolle (2021)).


Behandelde patiënten relatief oud

De patiënten die behandeld worden door het ambulanceteam, zijn relatief oud. Het aandeel pasgeborenen en kinderen waarvoor de ambulance wordt ingezet, is gering. Hierbij is ook het besteld vervoer meegeteld (AZN 2021AZN, Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellenboek 2020, Zwolle (2021)

Meer mannen dan vrouwen behandeld door ambulancezorg

In 2020 werden meer mannen (48,5%) dan vrouwen (45,9%) behandeld door het ambulanceteam (5,5% is onbekend). Dit is inclusief B-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen. (Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen.).

Tabel: Leeftijdsverdeling van patiënten behandeld ambulanceteam 2020

Leeftijdscategorie

Patiënten behandeld door het ambulanceteam (%)

Bevolking in Nederland (%)

Pasgeborenen (<30 dagen) of Zuigelingen (1 maand tot 1 jaar)

1,2

1

Kinderen (1 - 15 jaar)

3,2

15,8

Volwassenen (16-74 jaar)

56,6

74,8

Ouderen (75 jaar en ouder)

39,2

8,4

Bron: Sectorkompas Ambulancezorg Nederland


Werkdiagnosen gemaakt door het ambulancepersoneel 2020

Sla de grafiek Werkdiagnosen gemaakt door het ambulancepersoneel 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Sectorkompas Ambulancezorg Nederland

  • In de tabelweergave worden per werkdiagnose voorbeelden van frequent geziene problemen getoond.
  • Pediatrie/kinderarts en psychiatrie zijn voor het eerst uitgevraagd voor het jaar 2019.

Diagnoses op het gebied van interne geneeskunde en traumatologie komen het vaakst voor

De meest voorkomende werkdiagnosen die gesteld worden door het ambulancepersoneel, zijn diagnosen op het gebied van interne geneeskunde (19%) en cardiologie (17%). Daarnaast komen diagnosen op het gebied van traumalogie /heelkunde  (15%) meer voor. Meer dan een kwart van de gezondheidsproblemen zijn door het ambulancepersoneel ingedeeld in de groep ‘overig’ (27%). Hierbij kan worden gedacht aan patiënten die met spoed naar een ander ziekenhuis worden overgeplaatst en patiënten waarbij het niet goed mogelijk is ter plaatse een werkdiagnose te stellen (AZN 2021AZN, Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellenboek 2020, Zwolle (2021)).


Jaarlijkse groei ambulance-inzetten neemt af

In de periode 2012-2019 is het aantal ambulance-inzetten met ruim 20% gestegen. Dit is een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 3%. Het aantal ambulance-inzetten is in 2020 met 3,4% gedaald ten opzichte van het aantal inzetten in 2019, dit wordt mogelijk veroorzaakt door de COVID-19 pandemie die in maart 2020 uitbrak (AZN 2021AZN, Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellenboek 2020, Zwolle (2021)). Trends in het aantal ambulance-inzetten hebben te maken met onder andere (AZN 2019AZN, Tabellenboek 2018, Zwolle (2019)):

  • veranderingen in het zorglandschap;
  • maatschappelijke ontwikkelingen;
  • innovatie van het proces ambulancezorg.

  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • G.J. Kommer (RIVM)
  • C.M. Deuning (RIVM)