72 locaties acute verloskunde

In 2023 zijn er 72 ziekenhuislocaties die 24/7 acute verloskunde aanbieden en voldoen aan de kenmerken voor de specialistische functie acute verloskunde. Dat zijn er 2 minder dan in 2022. Voor het aanbod van acute verloskunde worden de volgende kenmerken gehanteerd:

Vergelijk deze kaart ook eens met


Vrijwel heel Nederland binnen de norm bereikbaar

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanalyse voor acute verloskunde 2023. Hierbij wordt uitgegaan van 72 locaties met acute verloskunde en 226 ambulancestandplaatsen. Beleidsregels stellen dat de spreiding van afdelingen acute verloskunde zodanig dient te zijn dat iedere Nederlander binnen 45 minuten na melding van een spoedeisende hulpvraag naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden door een ambulance. Uit de bereikbaarheidsanalyse volgt dat 99,6% van de Nederlandse inwoners binnen 45 minuten per ambulance in het ziekenhuis kan worden gebracht. Van de overige 61.700 inwoners met een langere reistijd dan 45 minuten wonen de meeste mensen op de Waddeneilanden, in Groningen en in Zeeland. In 2022 waren dit 61.600 inwoners. In de oranje en rode gebieden in de kaart liggen de reistijden boven de 45 minuten (Hulshof et al. 2023Hulshof, T., Reckman, P., Brukx, S., Kooistra, M., Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2023. Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2023)). 


In een deel van Nederland reistijd naar acute verloskunde meer dan 30 minuten

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanalyse acute verloskunde met personenauto. Met eigen vervoer (personenauto) kan 99,4% van de Nederlandse bevolking een ziekenhuis met acute verloskunde binnen 30 minuten bereiken. Van de Nederlandse bevolking woont  0,6% (ongeveer 111.610 mensen) meer dan 30 minuten rijden verwijderd van een ziekenhuis met acute verloskunde. Ook wanneer we de bereikbaarheid van acute verloskunde voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd (van 15 tot 45 jaar) bekijken, blijkt dat 99,4%  van de  vrouwen in de vruchtbare leeftijd (ongeveer 18.145 vrouwen) binnen 30 minuten een afdeling acute verloskunde met de auto kan bereiken. In de donkeroranje en rode gebieden in de kaart liggen de reistijden boven de 30 minuten. Het gaat met name om de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duivenland, Noordoostpolder en enkele delen van Friesland en Noord-Groningen (Hulshof et al. 2023Hulshof, T., Reckman, P., Brukx, S., Kooistra, M., Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2023. Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2023)).


  • G.J. Kommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning (RIVM)