In Nederland 60 crisisdiensten ggz

De crisisdiensten zijn georganiseerd in 29 regio’s voor acute ggz. In elke regio is één ggz-aanbieder verantwoordelijk voor de crisisdienst(en) in samenwerking met regionale ketenpartners. In 2023 waren er op 60 locaties crisisdiensten. Overdag werd de crisisdienst vanuit 54 locaties verleend (41+13), in de avonden, weekenden en ’s nachts (ANW Avond-, nacht-, en weekenddienst (Avond-, nacht-, en weekenddienst)-uren) vanuit 47 locaties (41+6).

Tabel: Aantal locaties crisisdiensten acute ggz in Nederland (Bron: de Nederlandse ggz; peildatum 11 juli 2023)

Beschikbaarheid crisisdienst Aantal locaties
24/7 41
Alleen overdag 13
Alleen tijdens ANW-uren 6
Totaal aantal locaties 60

 

  • C.M. Deuning, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)