107 huisartsenposten

Rond 2000 ontstonden in veel regio’s in Nederland huisartsenposten. In 2021 (peildatum december) waren er 107 HAP Huisartsenpost (Huisartsenpost)'s die georganiseerd waren in 55 huisartsendienstenstructuren (HDS Huisartsendienstenstructuur (Huisartsendienstenstructuur)’en). Bij een huisartsenpost werken gemiddeld 70 huisartsen en 22 triagisten.

83 ziekenhuislocaties met een SEH-afdeling

Volgens de Analyse gevoelige ziekenhuizen 2022 zijn er in totaal 83 ziekenhuislocaties met een SEH. Hiervan zijn 80 locaties 24/7 uur geopend, 3 SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)’s zijn overdag en ’s avonds geopend en zijn ’s nachts gesloten.

Type locatie Aantal locaties Peiljaar
Huisartsenposten

107

2021

Totaal aantal afdelingen Spoedeisende Hulp:

  • SEH's met 24/7 uurs openstelling (80)
  • SEH's met dag/avond openstelling (3)
83 2022

Bron: Gebaseerd op Benchmark huisartsenposten 2020 (InEen, 2021); bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu); Analyse gevoelige ziekenhuizen (RIVM 2022RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2022))

Grootste deel SEH’s heeft een HAP op het ziekenhuisterrein

Van de 80 SEH’s met 24/7 openstelling hebben 72 een HAP op het ziekenhuisterrein gevestigd. Die vestiging kan op een ander deel van het ziekenhuisterrein zijn, in het gebouw van het ziekenhuis maar zonder gezamenlijke ingang, in het gebouw met een gezamenlijke ingang (59 SEH’s) of er is een andersoortige locatie. Van de 72 HAP’s zijn er 8 ’s nachts gesloten. Vaak gaat het om steden met meerdere HAP-locaties, die ’s nachts samenwerken op minder locaties.

Tabel: SEH’s en HAP’s naar de mate van samenwerking, 2020

SEH's met HAP op het ziekenhuisterrein

Aantal

HAP is in het ziekenhuisgebouw gevestigd en heeft een gezamenlijke ingang met de SEH.

59

HAP is in het ziekenhuisgebouw gevestigd, maar er is niet een gezamenlijke ingang met de SEH.

12

HAP is niet in het ziekenhuisgebouw gevestigd.

1

Totaal SEH’s met HAP op het ziekenhuisterrein

72

Samenwerkingsvorm

Aantal

Alle zelfverwijzers gaan naar de SEH en worden daar getrieerd, met terugverwijzing naar de HAP als dat gepast is.

6

Parallel: zelfverwijzers kunnen vrij kiezen uit HAP of SEH. HAP en SEH triëren hun eigen zelfverwijzers.

7

Serieel: alle zelfverwijzers gaan naar de HAP en worden daar getrieerd (eventueel met uitzondering van enkele patiëntgroepen, zoals ABCD-instabiele patiënten, specifieke klachten).

39

Volledige integratie: HAP en SEH hebben een gezamenlijk loket voor triage

20

 

72

Bron: RIVM, inventarisatie ten behoeve van Bereikbaarheidsanalyse 2020 (RIVM 2020RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2020 (Analyse gevoelige ziekenhuizen), Bilthoven (2020)

Een kwart van de SEH's en HAP hebben een een gezamelijk triageloket

Er bestaan verschillende vormen van samenwerking tussen de SEH en HAP's. Tussen meer dan de helft van de SEH’s en HAP’s (39) vindt seriele samenwerking plaatst. Dit houdt in dat alle zelfverwijzers eerst naar de HAP gaan. Op de HAP vindt de triage plaats. Bij 20 ziekenhuizen hebben de HAP en SEH een gezamenlijk loket voor triage waar onder meer bepaald wordt of zelfverwijzers door een huisarts of een SEH-arts worden gezien.