Ambulancezorg vanuit 25 RAV’s

In Nederland wordt de ambulancezorg verzorgd vanuit 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). (Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).)'s). In 2022 zijn er in Nederland 240 (vaste) ambulancestandplaatsen die of overdag of 24 uur per dag operationeel zijn. Het aantal standplaatsen varieert per regio. In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid is berekend wat in theorie de optimale spreiding van standplaatsen is om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt dat onder normale omstandigheden in geval van spoed 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na de start van de melding bij de meldkamer ambulancezorg bereikt kan worden. 

De 25 RAV's beschikken in 2022 over 940 ambulances. Niet al deze ambulances rijden dagelijks tegelijkertijd op de weg. Een deel dient als reservecapaciteit en wordt ingezet tijdens onderhoud van de andere voertuigen of in geval van grootschalige rampen en calamiteiten. Er werken 7.121 mensen in de ambulancezorg, waarvan 5.420 (ongeveer 76%) in de drie primaire functies ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist (AZN 2022AZN, Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellen en grafieken 2021, Zwolle (2022)).

Tabel: Kengetallen ambulancezorg 2022
Categorie 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ambulances 790 813 832 881 900 940
RAV-regio’s 25 25 25 25 25 25
Ambulancestandplaatsen 231 238 241 240 224 240
Medewerkers (aantal)            
Ambulanceverpleegkundigen 2.284 2.343 2.356 2.430 2.483 2.536
Ambulancechauffeurs 2.046 2.087 2.135 2.167 2.232 2.332
Zorgambulancebegeleiding 235 286 308 340    
Verzorgende IG (individuele gezondheidszorg)         86 68
Verpleegkundige         308 354
Chauffeur         250 300
Zorgambulancechauffeur 101 125 185 223    
Verpleegkundige centralisten 443 442 451 454 451 449
Niet-verpleegkundige centralisten 45 46 50 50 59 97
Overig medisch inhoudelijk         99 98
Overig 771 816 828 824 814 766
Totaal 5.925 6.174 6.353 6.541 6.863 7.121

Bron: Sectorkompas Ambulancezorg Nederland

  • Het aantal ambulances betreft het totaal aantal vergunningen en niet het aantal daadwerkelijke ambulances. Dit is inclusief vergunningen voor reservecapaciteit (onderhoud en opschaling).
  • Verzorgende IG was tot 2020 zormambulancebegeleider
  • Verpleegkundige was tot 2020 ambulanceverpleegkundige
  • Chauffeur was tot 2020 zorgambulancechauffeur
  • Overig medisch inhoudelijk was tot 2020 onderdeel van ambulanceverpleegkundigen

In sommige regio's worden rapid responders ingezet

In sommige regio’s worden sinds enige jaren rapid responders ingezet. Een rapid responder is een ambulanceverpleegkundige die ter plaatse geheel zelfstandig handelt. Ze maken gebruik van een fiets-, motor- of solo-ambulance. Solo-ambulances zijn kleinere ambulance-auto’s. Hiermee is geen patiëntenvervoer mogelijk. Indien noodzakelijk wordt de inzet van een rapid responder gevolgd door een ambulance.

Verschil in definitie

Het aantal standplaatsen dat Ambulancezorg Nederland noemt in het Sectorkompas kan door definitieverschillen afwijken van het aantal standplaatsen onder Regionaal.