Ambulancezorg vanuit 25 RAV’s

In Nederland wordt de ambulancezorg verzorgd vanuit 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). (Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).)-en). In 2020 zijn er in Nederland 240 (vaste) ambulancestandplaatsen die of overdag of 24 uur per dag operationeel zijn. Het aantal standplaatsen varieert per regio. In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid is berekend wat in theorie de optimale spreiding van standplaatsen is om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt dat onder normale omstandigheden in geval van spoed 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na de start van de melding bij de meldkamer ambulancezorg bereikt kan worden. 

De 25 RAV'en beschikken in 2020 over 881 ambulances. Niet al deze ambulances rijden dagelijks tegelijkertijd op de weg. Een deel dient als reservecapaciteit en wordt ingezet tijdens onderhoud van de andere voertuigen of in geval van grootschalige rampen en calamiteiten. Er werken 6.541 mensen in de ambulancezorg, waarvan 5.051 (ongeveer 77%) in de drie primaire functies ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist (AZN 2021AZN, Sectorkompas Ambulancezorg; Tabellenboek 2020, Zwolle (2021)).

Tabel: Kengetallen ambulancezorg 2020
Categorie 2017 2018 2019 2020

Ambulances

790

813

832

881

RAV-regio’s

25

25

25

25

Ambulancestandplaatsen

231

238

241

240

Medewerkers

 

 

 

 

Ambulanceverpleegkundigen

2.284

2.343

2.356

2.430

Ambulancechauffeurs

2.046

2.087

2.135

2.167

Zorgambulancebegeleiding

235

286

308

340

Zorgambulancechauffeur

101

125

185

223

Verpleegkundige centralisten

443

442

451

454

Niet-verpleegkundige centralisten

45

46

50

50

Overig

771

816

828

824

Totaal

5.925

6.174

6.353

6.541

Bron: Sectorkompas Ambulancezorg Nederland

  • Het aantal ambulances betreft het totaal aantal vergunningen en niet het aantal daadwerkelijke ambulances. Dit is inclusief vergunningen voor reservecapaciteit (onderhoud en opschaling).

In sommige regio's worden rapid responders ingezet

In sommige regio’s worden sinds enige jaren rapid responders ingezet. Een rapid responder is een ambulanceverpleegkundige die ter plaatse geheel zelfstandig handelt. Ze maken gebruik van een fiets-, motor- of solo-ambulance. Solo-ambulances zijn kleinere ambulance-auto’s. Hiermee is geen patiëntenvervoer mogelijk. Indien noodzakelijk wordt de inzet van een rapid responder gevolgd door een ambulance.

Verschil in definitie

Het aantal standplaatsen dat Ambulancezorg Nederland noemt in het Sectorkompas kan door definitieverschillen afwijken van het aantal standplaatsen onder Regionaal.