In 2020 gemiddelde huishoudensgrootte 2,1 personen

Op 1 januari 2020 telde Nederland 8 miljoen huishoudens. Het gaat hier om zogenoemde particuliere huishoudens. Deze huishoudens worden gevormd door personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien. Niet iedereen maakt deel uit van een particulier huishouden. In 2020 woonden 258.863 personen in een institutioneel huishouden, zoals een verpleeghuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een penitentiaire inrichting of een gezinsvervangend tehuis (CBS StatLine). 

Ruim een derde van alle huishoudens bestaat uit één persoon

Particuliere huishoudens zijn onder te verdelen in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Ruim 38% (3,0 miljoen) van alle 8 miljoen huishoudens bestaat uit één persoon. Het eenpersoonshuishouden is het meest voorkomende type huishouden. In 2,6 miljoen van de in totaal 8,0 miljoen huishoudens in Nederland wonen een of meer kinderen. Dat zijn meestal gezinnen van twee gehuwde ouders, maar ook met één ouder of twee ouders die niet getrouwd zijn (CBS,2021).

Meer informatie

  • C. Deuning ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))