Geen duidelijk regionaal patroon in aantal tienermoeders

In 2023 zijn er in Nederland in totaal 2,8 tienermoeders per 1.000 meisjes van 15 tot en met 19 jaar. Er is geen duidelijk regionaal patroon met gemeenten waar relatief veel tienermoeders voorkomen. In 80 gemeenten zijn geen tienermoeders. In absolute cijfers gaat het in totaal om 1.358 tienermoeders in 2023. Rotterdam, Den Haag  en Amsterdam zijn de drie steden met het hoogste aantal tienermoeders, goed voor ruim 19% van het totaal aantal. Tienerzwangerschappen komen weinig voor in Nederland, daardoor kunnen kleine absolute verschillen per jaar leiden tot aanzienlijke procentuele verschillen. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van deze kaart is daarom gewenst.  


C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))