Nederland heeft een vestigingsoverschot

In 2021 vestigden zich 252.528 personen vanuit het buitenland in Nederland. In tegengestelde richting vertrokken 145.330 mensen uit Nederland naar het buitenland. Per saldo vestigden zich dus 107.198 mensen in Nederland. Nederland heeft hiermee een vestigingsoverschot, oftewel een positief migratiesaldo. Het migratiesaldo lag in 2021 op 6,1 per 1.000 inwoners.  Van 2003 tot en met 2007 was het migratiesaldo negatief: er waren minder immigranten dan emigranten.  In 2020 kwam als gevolg van de COVID-19-uitbraak  vooral in  de eerste golf de groei door buitenlandse migratie vrijwel tot stilstand.  Nadat de coronamaatregelen voorzichtig werden losgelaten, kwam de buitenlandse migratie weer op gang. De aantallen immigranten en emigranten verschilden tijdens deze tweede golf beduidend minder van die in 2019 dan tijdens de eerste golf (CBS 2021CBS, Bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd, Heerlen (2021)).

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)