Illustratie

Tabel: Bronnen bij de cijfers over bevolking

Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline Bevolkingsdichtheid Aantal inwoners per vierkante kilometer. (Aantal inwoners per vierkante kilometer.) Nederlandse bevolking regionaal CBS Regionale kerncijfers Nederland
CBS StatLine Bevolkingsomvang, trend, geboorte en vergrijzing Nederlandse bevolking CBS Bevolkingsstatistiek
CBS StatLine Prognose Nederlandse bevolking CBS Bevolkingsstatistiek
PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)/CBS Prognose bevolkingsgroei Nederlandse bevolking Regionale bevolkingsprognose
CBS-Jeugdmonitor Tienermoeders Aantal moeders van 19 jaar en jonger Tienermoeders op CBS-Statline; Jeugdmonitor

Regionale prognosecijfers

De prognosecijfers zijn afkomstig uit de Regionale prognose 2020-2050, een gezamenlijk product van het PBL en het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. Door deze omvattende methodiek worden de prognoses van bevolking en huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge samenhang berekend. Merk op dat, zeker op het schaalniveau van gemeenten en voor verder weg gelegen jaren, de onzekerheden groot kunnen zijn.