Illustratie

Demografische druk

Demografische druk is een demografisch begrip dat de verhouding aangeeft tussen de som van het aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. De demografische druk is de som van de groene druk De verhouding tussen het aantal personen van 0-19 jaar en het aantal personen in de zogenaam'de productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. (De verhouding tussen het aantal personen van 0-19 jaar en het aantal personen in de zogenaam'de productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar.) en de grijze druk De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de werkzame leeftijd van 20 tot en met 64 jaar (De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de werkzame leeftijd van 20 tot en met 64 jaar).