Hoogste bevolkingsdichtheid in de Randstad

In 2022 is de gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland 523 inwoners per vierkante kilometer land. De hoogste bevolkingsdichtheid vinden we in Den Haag met 6.712 inwoners per vierkante kilometer. De Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland zijn met respectievelijk 22 en 29de minst dichtbevolkte gemeenten.

Hoogste bevolkingsdichtheid in steden

De steden kennen over het algemeen de hoogste bevolkingsdichtheid en zijn dus ook duidelijk herkenbaar op de kaart. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland hebben veel gemeenten met een lage bevolkingsdichtheid. In de Randstad zijn grote clusters te vinden met een hoge bevolkingsdichtheid. 


  Hogere bevolkingsgroei rond de grote steden

  Tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2022 is de totale Nederlandse bevolking met 3% gegroeid. Vooral in Flevoland en in en rondom de grotere steden in het midden van het land en Noord-Brabant liggen de meeste gemeenten met een hoge bevolkingsgroei. Blaricum is de snelst groeiende gemeenten. In 46 gemeenten is het aantal inwoners gekrompen. Deze gemeenten liggen voornamelijk in Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, Limburg en de Achterhoek. 


   Toenemende regionale verschillen tot 2050

   In deze kaart is voor het jaar 2050 per gemeente de relatieve toe- of afname van het aantal inwoners ten opzichte van 2020 weergegeven. In het algemeen zal naar verwachting de bevolking in de meer centrale delen van Nederland toenemen, terwijl in de periferie grotere gebieden met (steeds meer) bevolkingskrimp te maken zullen krijgen. Gemeenten waar het inwonertal naar verwachting afneemt liggen met name in Limburg, de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen en het oosten van Gelderland. Vooral in gemeenten in Flevoland, delen van Noord-Holland (met name in en rond Amsterdam) en de randgemeenten bij Den Haag en Rotterdam neemt de bevolking juist toe.


   • C. Deuning ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
   • H. Giesbers (RIVM)