Hoogste bevolkingsdichtheid in de Randstad

In 2023 is de gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland 529 inwoners per vierkante kilometer land. De hoogste bevolkingsdichtheid vinden we in Den Haag met 6.827 inwoners per vierkante kilometer. De Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland zijn met respectievelijk 23 en 31 de minst dichtbevolkte gemeenten.

Hoogste bevolkingsdichtheid in steden

De steden kennen over het algemeen de hoogste bevolkingsdichtheid en zijn dus ook duidelijk herkenbaar op de kaart. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland hebben veel gemeenten met een lage bevolkingsdichtheid. In de Randstad zijn grote clusters te vinden met een hoge bevolkingsdichtheid. 


Hogere bevolkingsgroei rond de grote steden

Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2023 is de totale Nederlandse bevolking met 3,7% gegroeid. Vooral in Flevoland en in en rondom de grotere steden in het midden van het land en Noord-Brabant liggen de meeste gemeenten met een hoge bevolkingsgroei. Waddinxveen is de snelst groeiende gemeenten. In 24 gemeenten is het aantal inwoners gekrompen. Deze gemeenten liggen voornamelijk in Limburg, Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek. 


Prognose 2021-2035

Prognose 2035-2050

Groei maar ook krimp

In deze kaart is voor het jaar 2035 per gemeente de relatieve toe- of afname van het aantal inwoners ten opzichte van 2021 weergegeven. Begin 2021 woonden er bijna 17,5 miljoen mensen in Nederland. Dat zullen er naar verwachting 18,9 miljoen zijn in 2035 en 19,6 miljoen in 2050. In het algemeen zal naar verwachting de bevolking in de meer centrale delen van Nederland toenemen, terwijl in de periferie grotere gebieden met (steeds meer) bevolkingskrimp te maken zullen krijgen. In de intermediaire zone zijn er eveneens steden met een sterke bevolkingsgroei, zoals Nijmegen en Eindhoven, te zien. In het noorden en oosten vallen de gemeeenten Groningen, Zwolle en Enschede op door een relatief sterke bevolkingsgroei. Krimp komt voor in diverse gemeenten in de noordelijke provincies. Ook langs de oostgrens, in Twente, de Achterhoek en Limburg, zijn er  gemeenten die naar verwachting in bevolkingsomvang krimpen. 

Na 2035 in veel gemeenten een afnemende groei

Na 2035 neemt het aantal gemeenten met een afnemend inwonertal toe. Vooral in gebieden in de periferie, zoals de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen krimpt de bevolking. In deze periode neemt het groeitempo van de Nederlandse bevolking als geheel af. Ook in andere gemeenten zwakt de bevolkingsgroei af.  


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)