Migranten met Buiten-Europese afkomst

In Nederland geboren kinderen van migranten

Meeste migranten met een Buiten-Europese afkomst in grote gemeenten in de Randstand

Van de 17,6 miljoen inwoners op 1 januari 2022 zijn er 2,6 miljoen in het buitenland geboren. Zij zijn als migrant naar Nederland gekomen. Tweederde van deze migranten (1,7 miljoen mensen) heeft een Buiten-Europese herkomst (CBS 2023CBS, Hoeveel inwoners hebben een herkomst buiten Nederland, Heerlen (2023)). De kaart toont per gemeente het percentage migranten met een Buiten-Europese herkomst. Dit percentage is het hoogst in de gemeenten Amsterdam,  Amstelveen, 's -Gravenhage, Rotterdam en Diemen. Van de 15,0 miljoen inwoners die in Nederland zijn geboren, behoren 2,0 miljoen mensen tot de tweede generatie: ze zijn zelf in Nederland geboren, en één of beide ouders zijn in het buitenland geboren


  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)