Diabetes mellitus naar inkomen en leeftijd

Sla de grafiek Jaarprevalentie diabetes mellitus naar inkomen en leeftijd 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code T90
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Diabetes mellitus naar inkomen en geslacht

Sla de grafiek Jaarprevalentie diabetes mellitus naar inkomen en geslacht 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code T90
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggender cijfers op CBS StatLine

Diabetes komt vaker voor bij mensen met een lager inkomen.

Bovenstaande grafieken tonen de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van diabetes mellitus naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. In de registratie neemt het relatief aantal mensen met diabetes mellitus (jaarprevalentie) in alle leeftijdsgroepen en zowel bij mannen als bij vrouwen af met het inkomen. Diabetes komt dus relatief meer voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2022 bekend waren bij de huisarts met diabetes. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2022 contact te hebben gehad met de huisarts voor diabetes. 


Trend jaarprevalentie diabetes mellitus naar inkomen

Sla de grafiek Trend jaarprevalentie diabetes mellitus naar inkomen 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers van 2022 zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code T90
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Verschillen in vóórkomen diabetes tussen meeste inkomensniveaus vrijwel constant

Bovenstaande grafiek toont de trend in de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van diabetes mellitus naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. Diabetes komt relatief meer voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. In de periode 2012-2022 waren de verschillen in de jaarprevalentie binnen de verschillende inkomensgroepen vrijwel constant. Uitzondering is de eerste 20%-groep (groep met het laagste inkomen). In tegenstelling  tot de andere vier patiëntengroepen is de jaarprevalentie van diabetes voor deze groep in de periode 2012-2022 toegenomen. Daarmee is het verschil in de jaarprevalentie tussen deze groep (laagste inkomen)  ten opzichte van de andere groepen ook toegenomen. 


 • V. Hermans, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))