Naar leeftijd en inkomen

Sla de grafiek Jaarprevalentie diabetes mellitus naar inkomen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code T90
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Naar geslacht en inkomen

Sla de grafiek Jaarprevalentie diabetes mellitus naar inkomen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code T90
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggender cijfers op CBS StatLine

Vóórkomen diabetes neemt af met inkomen

Bovenstaande grafiek toont de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van diabetes mellitus naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. In de registratie neemt het relatief aantal mensen met diabetes mellitus (jaarprevalentie) in alle leeftijdsgroepen en zowel bij mannen als bij vrouwen af met het inkomen. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2021 bekend waren bij de huisarts met diabetes. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2021 contact te hebben gehad met de huisarts voor diabetes. 


Trend jaarprevalentie diabetes mellitus naar inkomen

Sla de grafiek Trend jaarprevalentie diabetes mellitus naar inkomen 2012-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code T90
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Verschillen in vóórkomen diabetes tussen meeste inkomensniveaus vrijwel constant

Bovenstaande grafiek toont de trend in de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van diabetes mellitus naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. De inkomensgrenzen tussen deze vijf 20%-groepen verschillen van jaar tot jaar. Diabetes komt relatief meer voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. In de periode 2012-2021 waren de verschillen in de jaarprevalentie tussen de verschillende inkomensgroepen vrijwel constant. Uitzondering is de eerste 20%-groep (groep met het laagste inkomen). In tegenstelling  tot de andere vier patiëntengroepen is de jaarprevalentie van diabetes voor deze groep in de periode 2012-2021 toegenomen. Daarmee is het verschil in de jaarprevalentie tussen deze groep met het laagste inkomen ook toegenomen ten opzichte van de andere groepen. 


 • H. Giesbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • A.M. Gommer, red. (RIVM)