Prevalentie diabetes in Nederland lager dan gemiddeld in EU

Nederland neemt met een diabetes- prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van 5,4% een iets lagere positie in dan gemiddeld in de  EU Europese unie (Europese unie). Dit blijkt uit schattingen voor 2019 door de International Diabetes Federation (IDF Diabetes Atlas 2019). Wereldwijd is de prevalentie van diabetes in de periode 1980-2019 toegenomen ( NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 2016 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. (2016) IDF Diabetes Atlas 2019). De stijging is wel sterker in lage-lonen-landen dan in rijkere landen zoals Nederland ( NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 2016 NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. (2016) ).

Meer informatie

  • E.A. van der Wilk (RIVM)