Prevalentie diabetes internationaal

Sla de grafiek Prevalentie diabetes internationaal 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: IDF Diabetes Atlas, 10th Edition, 2021

  • * Het gemiddelde van Europa is gebaseerd op diabetesschattingen die zijn gemaakt voor volwassenen in de Europese IDF regio (59 Europese landen en gebieden).
  • De prevalentieschattingen zijn gestandaardiseerd.

Prevalentie diabetes in Nederland lager dan gemiddeld in Europa

Nederland neemt met een diabetes-prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van 4,5% een lagere positie in dan gemiddeld in Europa. Dit blijkt uit gestandaardiseerde  prevalentieschattingen voor 2021 door de International Diabetes Federation (IDF Diabetes Atlas 2021). De IDF verwacht  dat de prevalentie van diabetes in Europa met 13% zal stijgen in de periode 2021-2045 en wereldwijd zelfs met 46%  (IDF Diabetes Atlas 2021).

Percentage ongediagnosticeerde diabetes in Nederland gemiddeld

Doordat diabetes geleidelijk ontstaat en mensen met risico op diabetes niet altijd vroeg worden opgespoord, speelt het probleem van onderdiagnose. Volgens schattingen van het IDF is in Nederland ongeveer een derde van het totaal aantal diabetespatiënten niet als zodanig gediagnosticeerd en zich dus niet bewust van het hebben van diabetes en de risico's die de ziekte met zich meebrengt (IDF Diabetes Atlas 2021).  In Polen is het percentage ongediagnosticeerden 65% en in Hongarije en Finland ligt dit percentage beneden de 20%. Wereldwijd bevindt 87,5% van de ongediagnosticeerde gevallen van diabetes zich in lage- en midden-inkomenslanden .


  • E.A. van der Wilk (RIVM)