Prevalentie diabetes internationaal

Sla de grafiek Prevalentie diabetes internationaal 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: IDF Diabetes Atlas, 10th Edition, 2021

  • * Het gemiddelde van Europa is gebaseerd op diabetesschattingen die zijn gemaakt voor volwassenen in de Europese IDF regio (59 Europese landen en gebieden).
  • De prevalentieschattingen zijn gestandaardiseerd.

Prevalentie diabetes in Nederland lager dan gemiddeld in Europa

Nederland neemt met een diabetes-prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van 4,5% een lagere positie in dan gemiddeld in Europa. Dit blijkt uit gestandaardiseerde  prevalentieschattingen voor 2021 door de International Diabetes Federation (IDF Diabetes Atlas 2021). De IDF verwacht  dat de prevalentie van diabetes in Europa met 13% zal stijgen in de periode 2021-2045 en wereldwijd zelfs met 46%  (IDF Diabetes Atlas 2021).

Vooral veel ongediagnosticeerde diabetes in lage-inkomenslanden

Veel mensen met diabetes hebben nog geen diagnose en zijn zich dus niet bewust van risico's die diabetes met zich meebrengt. Dit komt enerzijds doordat diabetes geleidelijk ontstaat, anderzijds door een slechte toegang tot gezondheidszorg. Wereldwijd bevindt 87,5% van de ongediagnosticeerde gevallen van diabetes zich in lage- en midden-inkomenslanden. In lage-inkomenslanden is het aandeel ongediagnosticeerde diabetes zelfs 50,5%, maar ook in hoge-inkomenslanden heeft gemiddeld bijna een derde (28,8%) van de mensen met diabetes geen diagnose (IDF Diabetes Atlas 2021).


 

  • E.A. van der Wilk (RIVM)