Zorguitgaven diabetes mellitus naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven diabetes mellitus naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: E10-E14

1,6 miljard euro voor zorg aan diabetespatiënten

In 2017 bedroegen de uitgaven aan diabeteszorg bijna 1,6 miljard euro. Het betreft hierbij de zorg voor diabetes type 1 en type 2. In totaal maakten de uitgaven voor diabeteszorg 1,8% uit van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de kosten voor diabetes wordt 38% uitgegeven aan genees- en hulpmiddelen, 31% aan eerstelijnszorg en 14% aan ziekenhuiszorg.

Extra kosten door complicaties van diabetes

In de Kosten van ziektenstudie zijn de uitgaven die voortvloeien uit de behandeling van complicaties van diabetes mellitus ten dele meegenomen. De berekende 1,6 miljard euro is daarom de ondergrens voor de kosten van diabetes mellitus. Er is geen goed zicht op de exacte kosten van de complicaties, doordat deze vaak onder andere ziekten geregistreerd zijn (Baan et al., 2009).

Meer informatie


Zorguitgaven diabetes mellitus naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven diabetes mellitus 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: E10-E14

Piek in zorguitgaven voor mannen op lagere leeftijd dan voor vrouwen

Over het geheel genomen waren de uitgaven voor diabetes (type 1 en type 2) in 2017 ongeveer even groot voor vrouwen als voor mannen. De piek in de uitgaven ligt voor mannen wel op een lagere leeftijd (60-74 jaar) dan voor vrouwen (70-84 jaar). De meeste uitgaven voor diabeteszorg gaan naar personen in de leeftijd van 60 tot 90 jaar. In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan diabeteszorg bijna 1,6 miljard euro.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)