Zorguitgaven diabetes mellitus naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven diabetes mellitus naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: E10-E14

In 2019 ruim 1,3 miljard euro voor zorg aan diabetespatiënten

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor diabetes mellitus 1.308 miljoen euro. Het betreft hierbij de zorg voor zowel diabetes type 1 en type 2 (inclusief diabetische complicaties). Dit maakte 1,4% uit van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de kosten voor diabetes mellitus werd 44% (574 miljoen euro) uitgegeven aan genees- en hulpmiddelen, 35% (463 miljoen euro) aan eerstelijnszorg en 15% (201 miljoen euro) aan ziekenhuiszorg.

Extra uitgaven door complicaties van diabetes geven slechts ondergrens aan

In de Kosten van ziektenstudie zijn de uitgaven die voortvloeien uit de behandeling van complicaties van diabetes mellitus ten dele meegenomen. De berekende 1,3 miljard euro is daarom de ondergrens voor de uitgaven aan diabetes mellitus. Er is geen goed zicht op de exacte uitgaven voortvloeiend uit de complicaties, doordat deze vaak onder andere diagnoses geregistreerd zijn (Baan et al., 2009).


Zorguitgaven diabetes mellitus naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven diabetes mellitus naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: E10-E14

Piek in zorguitgaven voor mannen hoger

Over het geheel genomen waren de uitgaven voor diabetes mellitus in 2019 iets hoger voor mannen (53%) dan voor vrouwen (47%).  Het gros van de uitgaven lag tussen het 45e en 89e levensjaar. Voor zowel mannen als vrouwen stegen de uitgaven van leeftijd 45 tot en met 74, hier waren de uitgaven voor mannen steeds hoger dan voor vrouwen. Vanaf 80 jaar zijn de hoogste uitgaven juist voor vrouwen.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)