Tabel: Bronnen bij de cijfers over diabetes mellitus
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie; Aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking NZR
Family Medicine Network (FaMe-net) Aandeel diabetes type I in totale prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.  Nederlandse bevolking FaMe-net
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Registratie (LBZ )

Klinische opnamedagen; Klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. ; Gemiddelde opnameduur
met Diabetes als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking LBZ
Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor diabetes Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten database
GIP-databank Gebruikers diabetes middelen Nederlandse verzekerden volgens de Zorgverzekringswet GIP-databank
International Diabetes Federation Prevalentie van diabetes (type 1 en 2) Europese bevolking 20-79 jaar IDF Diabetes Atlas 2019