Ruim 8.500 ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus 

In 2020 waren er 8.505 klinische ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus. Mannen worden vaker opgenomen dan vrouwen. Het totale aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 59.510 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 7 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 5.445 3.065 8.505
Aantal verpleegdagen 39.720 19.790 59.510
Gemiddelde opnameduur (dagen) 7,3 6,5 7,0
Aantal dagopnamen 640 535 1.175
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 105 105 215
Totaal aantal opnamen 6.190 3.705 9.895

 Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: E10-E14
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen diabetes 2020

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: E10-E14
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal ziekenhuisopnamen diabetes mellitus hoger voor mannen

In 2020 waren er 8.505 klinische ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus in Nederland (mannen: 5.445 en vrouwen: 3.065). Dit aantal komt overeen met 4,8 opnamen per 10.000 personen (6,1 per 10.000 mannen en 3,4 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen ligt relatief hoog in de leeftijdsklassen tussen 10 en 19 jaar. In de leeftijdsklassen tussen 20 en 44 jaar is het aantal opnamen lager. Daarna neemt het aantal opnamen toe met de leeftijd. In de laagste leeftijdsklassen is het aantal opnamen per 10.000 inwoners voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Vanaf 35-39 jaar is het aantal opnamen voor mannen beduidend hoger. 


Ziekenhuisopnamen diabetes trend

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen diabetes mellitus 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-code: 250 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: E10-E14 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Afname ziekenhuisopnamen voor diabetes mellitus

In de periode 1981-2002 daalde het totale aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor diabetes mellitus. De afname was het grootst voor vrouwen. Tussen 2002 en 2013 bleef het aantal opnamen voor mannen stabiel, terwijl het aantal opnamen voor vrouwen nog verder daalde. Tussen 2013 en 2020 daalde het aantal opnamen weer voor zowel mannen als vrouwen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Ook het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2013-2020 afgenomen: voor mannen van 6.670 in 2013 naar 5.445 in 2020 en voor vrouwen van 4.970 in 2013 naar 3.065 in 2020. De absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave van de grafiek.

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)