Schadelijke micro-organismen zijn oorzaak infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen zoals bacterieën, virussen, parasieten en schimmels. Deze microbiologische ziekteverwekkers worden verspreid door contact met andere mensen, contact met dieren, insectenbeten en via voedsel. Infectieziekten die door dieren worden overgedragen, worden zoönosen genoemd. 

Immuunsysteem beïnvloedt aard, ernst en beloop van infectie(ziekte)

De meeste ziekteverschijnselen bij een infectieziekte worden veroorzaakt doordat het lichaam de schadelijke micro-organismen probeert te doden. De aard, de ernst en het beloop van een infectie(ziekte) zijn onder meer afhankelijk van het vermogen van een micro-organisme om een gastheer binnen te dringen, te overleven en zich te vermenigvuldigen. De mate waarin het immuunsysteem in staat is de groei van het infectieuze organisme tegen te gaan, speelt daarbij een belangrijke rol.

Toename van antimicrobiële resistentie

Er is een toename van antibioticaresistentie van bacteriën, terwijl er bijna geen nieuwe antibiotica Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  (Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief. ) meer worden ontwikkeld. Hierdoor is antibioticaresistentie een bedreiging voor de volksgezondheid geworden. Als bij de behandeling van een infectie(ziekte) te vaak een antibioticum wordt gebruikt en/of onzorgvuldig wordt ingenomen, kunnen microbiële ziekteverwekkers resistentie tegen het middel opbouwen. Hierdoor werkt het middel niet meer of niet optimaal. Een bacteriële infectie die normaal gesproken gemakkelijk met antibiotica te bestrijden is, kan als gevolg van resistentie tot een ernstige ziekte of zelfs tot de dood leiden. 

Wijze van overdracht infectieziekten

Contact met geïnfecteerde personen
Contact met geïnfecteerde dieren

Innemen van voedsel of drank waarin of waarop ziekteverwekkers aanwezig zijn

Contact met besmette oppervlakten

Invasief medisch handelen (waarbij een instrument in het lichaam wordt ingebracht)

Meer informatie


Infectieziekten zijn veranderlijk

Nieuwe infectieziekten duiken op, infectieziekten nemen toe of veranderen in geografische verspreiding of gastheer. Om veranderingen tijdig te signaleren is het van groot belang om op nationaal en internationaal niveau een goede infectieziektesurveillance te hebben en een efficiënte en effectieve infectieziektebestrijding te onderhouden.

Meer informatie

Oorzaken van veranderende trends in infectieziekten

Nieuwe of opnieuw opduiken van een oude infectieziekte

Import van infectieziekten door reizigers of door internationale handel

Gedragsveranderingen bij de mens

Verstedelijking

Ontbossing

Migratie van bevolkingsgroepen

Klimaatverandering

Vergrijzing

Toenemende levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.)

Experts en redactie

  • T. Hulshof, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))