Rokers 2021

Sla de grafiek Rokers 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut 

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Ruim een vijfde van de volwassen Nederlanders rookt

Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rookt in 2021 een vijfde (20,6%). Een roker is iemand die aangeeft dat hij of zij (weleens) rookt. Van de volwassen bevolking rookt 15,2% dagelijks (niet in grafiek). Er roken meer mannen dan vrouwen. Ook het percentage dat dagelijks rookt is onder mannen hoger dan onder vrouwen; 18,2% van de mannen versus 12,2% van de vrouwen. Van de totale volwassen bevolking kan 2,7% bestempeld worden als 'zware roker'. Een zware roker is iemand die gemiddeld twintig of meer sigaretten of shagjes per dag rookt.


Rokers naar leeftijd en geslacht 2021

Sla de grafiek Rokers naar leeftijd en geslacht 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

In alle leeftijdscategorieën roken meer mannen dan vrouwen

Het percentage rokers onder mannen is hoger dan onder vrouwen. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën en voor zowel (weleens) roken als voor dagelijks roken. 


Geslacht

Sla de grafiek Trend roken volwassenen 1990-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend roken volwassenen naar leeftijd 1990-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage rokers gedaald

Tussen 1990 en 2021 is het percentage rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder gedaald. Deze daling is significant voor mannen, vrouwen, de totale groep volwassenen en voor alle leeftijdsgroepen afzonderlijk. Het percentage vrouwen dat rookt is minder snel gedaald dan het percentage mannen. Een roker is iemand die aangegeven heeft dat hij of zij weleens rookt.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Geslacht

Sla de grafiek Trend dagelijks roken volwassenen 1990-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend dagelijks roken volwassenen naar leeftijd 1990-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage dagelijkse rokers gedaald

Tussen 1990 en 2021 is het percentage dagelijkse rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder bijna gehalveerd. Deze daling is significant voor mannen, vrouwen, de totale groep volwassenen en voor alle leeftijdsgroepen afzonderlijk. Bij vrouwen is het percentage dagelijkse rokers minder snel gedaald dan bij mannen.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Meeroken onder niet-rokers 2020

Sla de grafiek Meeroken onder niet-rokers 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut 

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Dagelijks rookt 1,7% van de volwassenen minimaal een uur mee

Meeroken is het inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers, ook wel ‘passief roken’ genoemd. In 2020 rookt in Nederland 1,7% van de volwassenen dagelijks minimaal een uur mee. Daar staat tegenover dat 79,1% (bijna) nooit meerookt met anderen die roken. Het percentage meerokers is veruit het laagst onder jonge kinderen en het hoogst onder jongeren van 12 tot en met 17 jaar.


 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • R. van Diest, red. (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)