GGD-regio's

Gemeenten

Rokers per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 rookt 16,6% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 14,5 tot 22,4%.  Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie. 

Rokers per gemeente

Per gemeente varieert het percentage volwassenen dat rookt van 8,1 tot 24,0%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Rokers per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat. Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op StatLine RIVM zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012, 2016 en 2020.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red.  (RIVM)
  • H. Giesbers, red.  (RIVM)