Van de volwassen Nederlanders rookt 19%

Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rookt in 2023 minder dan een vijfde (19%). Iemand rookt als diegene heeft aangeeft dat die (weleens) rookt. Van de volwassen bevolking rookt 13,5% dagelijks (niet in grafiek). Er roken meer mannen dan vrouwen. Ook het percentage dat dagelijks rookt is onder mannen hoger dan onder vrouwen; 16,0% van de mannen versus 11,1% van de vrouwen. Van de totale volwassen bevolking is 2,7% een 'zware roker' (niet in grafiek). Een zware roker is iemand die gemiddeld twintig of meer sigaretten of shagjes per dag rookt.


In alle leeftijdscategorieën roken meer mannen dan vrouwen

Er roken meer mannen dan vrouwen. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën en voor zowel (weleens) roken als voor dagelijks roken. De man-vrouw verschillen in roken zijn het kleinst boven de 50 jaar. 


Geslacht

Sla de grafiek Trend roken volwassenen 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend roken volwassenen naar leeftijd 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage rokers gedaald in de afgelopen 30 jaar

Tussen 1990 en 2022 is het percentage rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder gedaald. Deze daling is significant voor mannen, vrouwen, de totale groep volwassenen en voor alle leeftijdsgroepen afzonderlijk. In de afgelopen vijf jaar is de daling ook significant, behalve voor de leeftijdsgroep 18 tot en met 29 jaar. Een roker is iemand die aangegeven heeft dat hij of zij weleens rookt.


Geslacht

Sla de grafiek Trend dagelijks roken volwassenen 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend dagelijks roken volwassenen naar leeftijd 1990-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Gezondheidsenquête (tot en met 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage dagelijkse rokers gedaald in de afgelopen 30 jaar

Tussen 1990 en 2022 is het percentage dagelijkse rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder bijna gehalveerd. Deze daling is significant voor mannen, vrouwen, de totale groep volwassenen en voor alle leeftijdsgroepen afzonderlijk. Bij vrouwen is het percentage dagelijkse rokers minder snel gedaald dan bij mannen. In de afgelopen vijf jaar is de daling ook significant, behalve voor de leeftijdsgroep 18 tot en met 29 jaar. 


Bij volwassenen rookt 1,2% dagelijks minimaal een uur mee

Meeroken is het inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers, ook wel ‘passief roken’ genoemd. In 2023 rookt in Nederland 1,2% van de volwassenen dagelijks minimaal een uur mee. Daar staat tegenover dat 83% van de volwassenen (bijna) nooit meerookt met anderen die roken.


 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • V. Hermans, red. (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)