Naar geslacht en leeftijd

Sla de grafiek Roken naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Naar geslacht

Sla de grafiek Roken naar geslacht en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

 

Inkomensniveau belangrijk bij roken

De grafiek presenteert cijfers over 2020 over roken naar inkomensklassen. Een roker is iemand die aangeeft dat hij of zij (weleens) rookt. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil).

  • Roken komt meer voor bij mensen in de laagste inkomensklasse dan bij mensen in de hoogste inkomensklasse, dit geldt zowel voor mannen als vrouwen afzonderlijk.
  • Het percentage rokers neemt af als de inkomensklasse hoger wordt. Bij mannen in de leeftijdsgroep 45 tot en met 65 jaar rookt de laagste inkomensgroep drie keer zo vaak als de hoogste inkomensgroep (37,2% versus 12,4%).
  • Vrouwen roken minder vaak dan mannen, maar ook  bij vrouwen in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar roken vrouwen in de laagste inkomensklasse ruim twee keer zo vaak als vrouwen in de hoogste inkomensklasse (23,1% versus 9,0%).

Roken naar geslacht, leeftijd en werksituatie

Sla de grafiek Roken naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Minder rokers bij betaald werk

De grafiek presenteert cijfers over 2020 over roken naar werksituatie. Een roker is iemand die aangeeft dat hij of zij (weleens) rookt. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Roken komt het meest voor bij mensen zonder betaald werk. Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Zo roken 31,9% van de mannen in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar zonder betaald werk tegen 16,2% van de mannen in dezelfde leeftijdsgroep met betaald werk.

  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. van der Noordt (RIVM)