Rokers internationaal 2019

Sla de grafiek Rokers internationaal 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat (EHIS), 2021 (Code HLTH_EHIS_SK1E)

 • Volgorde op basis van totaal (mannen en vrouwen samen)
 • Het betreft het percentage personen dat zegt (weleens) te roken (smoking of tobacco products, current smoker)

Percentage rokers in Nederland lager dan gemiddeld in de EU

Het percentage (weleens) rokende mannen en vrouwen is lager dan gemiddeld in de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). Over het algemeen roken mannen in Zuid-, Oost- en Midden-Europa meer dan in West- en Noord-Europa. Van oudsher roken in alle landen meer mannen dan vrouwen.


Percentage rokers onder 15-jarigen internationaal 2018

Sla de grafiek Percentage rokers onder 15-jarigen internationaal 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study

 • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen).
 • Het betreft het percentage 15-jarigen dat de afgelopen 30 dagen heeft gerookt.
 • Figuur presenteert EU Europese unie (Europese unie)-landen, Noorwegen en Zwitserland.
 • HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-gemiddelde: het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie.

Nederlandse 15-jarigen roken minder dan het gemiddelde

Het percentage 15-jarigen dat recent (de afgelopen 30 dagen) heeft gerookt, is in Nederland 13%. Dit is iets lager vergeleken met de andere landen uit de HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie. Bulgarije, Litouwen en Italië horen tot de landen met de hoogste percentages. De percentages rokers onder jongeren zijn het laagst in Noorwegen, Ierland en Belgisch Vlaanderen (Inchley et al. 2020Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A., Kelly, C., Arnarsson, MA., Samdal, O., Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada, Copenhagen (2020)).

Ook percentages rokende 11- en 13-jarigen lager in Nederland

Ook op 11- en 13-jarige leeftijd liggen de percentages voor recent roken wat lager voor Nederlandse jongeren dan het HBSC-gemiddelde (zie tabel; Inchley et al. 2020Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A., Kelly, C., Arnarsson, MA., Samdal, O., Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada, Copenhagen (2020)).

Tabel: Percentage jongeren van 11, 13 en 15 jaar dat de afgelopen 30 dagen gerookt heeft.

 

Nederland

HBSC-gemiddelde

 

Jongens

Meisjes

Jongens

Meisjes

11 jaar

1

0

2

1

13 jaar

4

1

5

4

15 jaar

13

13

15

15


Dagelijks rokende mannen internationaal 1980-2019

Sla de grafiek Dagelijks rokende mannen internationaal 1980-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: WHO European Health for All Database, 2020

 • Tot 2000 betrof het Nederlandse cijfer mensen die dagelijks of weleens rookten. Vanaf 2001 betreft het Nederlandse cijfer alleen dagelijkse rokers. Het percentage dagelijkse rokers is 6-7 procentpunten lager.

Percentage rokende mannen in EU gedaald

In de meeste EU Europese unie (Europese unie)-landen is in de periode 1980-2019 het percentage rokende mannen gedaald. Het percentage rokende mannen was in 1970 in Nederland het hoogst (niet in figuur). Doordat dit percentage in Nederland sterker is gedaald dan in sommige andere landen, neemt de Nederlandse man de laatste jaren een gunstigere positie in ten opzichte van andere Europese landen.


Dagelijks rokende vrouwen internationaal 1980-2019

Sla de grafiek Dagelijks rokende vrouwen internationaal 1980-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: WHO European Health for All Database, 2020

 • Tot 2000 betrof het Nederlandse cijfer mensen die dagelijks of weleens rookten. Vanaf 2001 betreft het Nederlandse cijfer alleen dagelijkse rokers. Het percentage dagelijkse rokers is 6-7 procentpunten lager.

Na daling is percentage dagelijks rokende vrouwen in Nederland gemiddeld

Ondanks een forse daling is het percentage dagelijks rokende vrouwen in Nederland gemiddeld vergeleken met andere Europese landen. De verschillen in percentages dagelijks rokende vrouwen binnen de EU Europese unie (Europese unie) zijn de afgelopen decennia steeds kleiner geworden. Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn het afgelopen decennium in de meeste Europese landen steeds kleiner geworden (niet in figuur).


Tobacco Control Scale meet intensiteit tabaksontmoediging in Europa

De Tobacco Control Scale (TCS) meet hoe intensief het tabaksontmoedigingsbeleid in 35 Europese landen is. Landen die veel ondernemen op dit gebied scoren hoog op de TCS. De landen met het meest intensieve beleid zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, IJsland en Noorwegen. Nederland staat op de veertiende plaats en met een score van 53 uit de 100 punten behoort het volgens de TCS tot de landen die het ‘redelijk goed’ doen. Als Nederland wordt vergeleken met de vijf best presterende landen blijft Nederland achter op het gebied van (volledige) rookverboden in openbare ruimten (zoals op treinstations en in pretparken). De vijf best presterende landen hebben ook strengere reclameverboden dan Nederland. Daarnaast is de prijs van tabaksproducten in deze landen hoger.


 • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.M. Harbers (RIVM)
 • E.A. van der Wilk (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)