Tabel: Bronnen bij de cijfers over roken
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn Wel eens roken, dagelijks roken Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar  LSMGezondheidsenquêtePOLS, gezondheid en welzijn
Leefstijlmonitor (LSM)/ Peilstationsonderzoek Scholieren Ooit gerookt, afgelopen maand gerookt, dagelijks roken: sigaret/shag of elektronische sigaret Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMPeilstations Scholieren
Leefstijlmonitor (LSM)/HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-Nederland Ooit gerookt, afgelopen maand gerookt, dagelijks roken: sigaret/shag of elektronische sigaret Nederlandse scholieren van 12 t/m 16 jaar LSMHBSC-Nederland
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs Dagelijks roken en dagelijks of regelmatig vapen Nederlandse hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) en wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs) studenten  Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Wel eens roken, zwaar roken (exclusief elektronische sigaret) Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVMRIVM-StatLine
 Gezondheidsmonitor Jeugd , GGD’en en RIVM Wekelijks roken, Wekelijks vapen Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors
WHO European Health for All Database Dagelijks roken Europese bevolking vanaf 15 jaar WHO-HFA
Eurostat, DG SANTE (online data code: HLTH_EHIS_SK1E ) Smoking prevalence by sex ("Current smoker") Europese bevolking vanaf 15 jaar Eurostatmetadata
European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD) Recent (afgelopen 30 dagen) gerookt Europese scholieren van 15 en 16 jaar

ESPAD; Hibell et al. 2009Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., The 2007 ESPAD Report - Substance Use Among Students in 35 European Countries, Stockholm (2009)Hibell et al. 2012Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Kraus, L., The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries, Stockholm (2012)

CBS Doodsoorzakenstatistiek Sterfte door roken en meeroken Nederlandse bevolking: alle personen ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) CBS Doodsoorzakenstatistiek