Geen duidelijk regionaal patroon in aantal tienermoeders

In 2022 zijn er in Nederland in totaal 2,9 tienermoeders per 1.000 meisjes van 15 tot en met 19 jaar. Er is geen duidelijk regionaal patroon met gemeenten waar relatief veel tienermoeders voorkomen. In totaal heeft bijna een derde van alle gemeenten een hoger percentage tienermoeders dan gemiddeld. De meeste gemeenten hebben een lager percentage dan het Nederlands gemiddelde. In 92 gemeenten is het percentage zelfs 0%. In absolute cijfers gaat het in totaal om 1.350 tienermoeders in 2022. Rotterdam (110), Den Haag (76) en Amsterdam (73) zijn de drie steden met het hoogste aantal tienermoeders, goed voor ruim 19% van het totaal aantal. Tienerzwangerschappen komen weinig voor in Nederland, daardoor kunnen kleine absolute verschillen per jaar leiden tot aanzienlijke procentuele verschillen. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van deze kaart is daarom gewenst.  


C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))