Bof

Sinds 1987 is bofvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)) opgenomen als onderdeel van het bmr-vaccin. Bof was in de periode van 1999 tot 2008 niet meldingsplichtig. In 2009 is de meldingsplicht echter hervat.

ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) Beschrijving
B26.0 Boforchitis
B26.1 Bofmeningitis
B26.2 Bofencefalitis
B26.3 Bofpancreatitis
B26.8 Bof met overige gespecificeerde complicaties
B26.9 Bof zonder complicaties

Difterie

Sinds 1952/1953 is het vaccin tegen difterie in Nederland beschikbaar. In 1957 werd de difterievaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen als onderdeel van het dtp-vaccin. Difterie is meldingsplichtig.

ICD-10

Beschrijving

A36.0

Faryngeale difterie: difterie met keelinfectie

A36.1

Nasofaryngeale difterie: difterie met neus-keelinfectie

A36.2

Laryngeale difterie: difterie met ontsteking in luchtpijp/strottehoofd

A36.3

Huiddifterie

A36.8

Overige gespecificeerde vormen van difterie

A36.9

Difterie, niet gespecificeerd


Hib

Sinds 1993 wordt tegen Hib Haemophilus influenza type b (Haemophilus influenza type b)-ziekten gevaccineerd in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als onderdeel van het dktp Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio)-Hib-HepB vaccin. Invasieve Hib-infectie is meldingsplichtig.


HPV

Vaccinatie tegen HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus) is sinds 2009 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor 12-jarige meisjes.

ICD-10

Beschrijving

C01

maligne neoplasma van tongbasis

C02

maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van tong

C03

maligne neoplasma van tandvlees

C04

maligne neoplasma van mondbodem

C05

maligne neoplasma van gehemelte

C06

maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van mond

C09

maligne neoplasma van tonsil

C10

maligne neoplasma van orofarynx

C11

maligne neoplasma van nasofarynx

C12

maligne neoplasma van sinus piriformis

C13

maligne neoplasma van hypofarynx

C14

maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties van lip, mond- en keelholte

C21

maligne neoplasma van anus en anaal kanaal

C51

maligne neoplasma van vulva

C52

maligne neoplasma van vagina

C53

maligne neoplasma van cervix uteri

C60

maligne neoplasma van penis


Kinkhoest

In 1957 is de kinkhoestvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als onderdeel van het dktp-vaccin. Het kinkhoestvaccin is in de loop van de jaren aangepast. Kinkhoest is meldingsplichtig.

ICD-10

Beschrijving

A37.0

Kinkhoest door Bordetella pertussis

A37.1

Kinkhoest door Bordetella parapertussis

A37.8

Kinkhoest door overige gespecificeerde Bordetella species

A37.9

Kinkhoest, niet gespecificeerd


Mazelen

Sinds 1976 zit mazelenvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als onderdeel van het bmr-vaccin. Mazelen is een meldingsplichtige infectieziekte.

ICD-10

Beschrijving

B05.0

Mazelen gecompliceerd door encefalitis

B05.1

Mazelen gecompliceerd door meningitis

B05.2

Mazelen gecompliceerd door pneumonie

B05.3

Mazelen gecompliceerd door otitis media

B05.4

Mazelen met intestinale complicaties

B05.8

Mazelen met overige complicaties

B05.9

Mazelen zonder complicatie


Meningokokken

Vaccinatie tegen meningokokken C maakt sinds september 2002 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Kort daarvoor is medio 2002 een eenmalige landelijke vaccinatiecampagne uitgevoerd om kinderen tussen 1-18 jaar te vaccineren tegen meningokokken C. Een meningokokkenziekte C is een meldingsplichtige infectieziekte.

ICD-10

Beschrijving

A39.0

Meningitis door meningokokken

A39.1

Syndroom van Waterhouse-Friderichsen

A39.2

Acute meningokokkemie


Polio

Sinds 1957 zit poliovaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als onderdeel van het dktp-vaccin. Polio is meldingsplichtig. 

ICD-10

Beschrijving

A80.0

Acute paralytische poliomyelitis, samenhangend met vaccin

A80.1

Acute paralytische poliomyelitis, geïmporteerd natuurlijk virus

A80.2

Acute paralytische poliomyelitis, inheems natuurlijk virus

A80.3

Acute paralytische poliomyelitis, overig en niet gespecificeerd

A80.4

Acute niet-paralytische poliomyelitis

A80.9

Acute poliomyelitis, niet gespecificeerd


Rodehond

Sinds 1974 worden meisjes gevaccineerd tegen rodehond en sinds 1987 meisjes én jongens; dit om circulatie van het rodehondvirus tegen te gaan. Vaccinatie tegen rodehond in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) maakt deel uit van het bmr-vaccin. Een rodehondvirusinfectie is meldingsplichtig.

ICD-10

Beschrijving

B06.0

Rubella met neurologische complicaties

B06.8

Rubella met overige complicaties artritis-pneumonie

B06.9

Rubella zonder complicaties

P35.0

Congenitaal rubella syndroom (CRS)


Tetanus

Sinds 1957 is de tetanusvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als onderdeel van het dktp-vaccin. Infectie met tetanus is meldingsplichtig. In de periode van 1999 tot 2008 is de meldingsplicht onderbroken geweest.

ICD-10

Beschrijving

A35

Tetanus

A33

Tetanus neonatorum

A34

Obstetrische tetanus


Pneumokokken

Sinds 2006 is vaccinatie tegen pneumokokken opgenomen in het Rijksvaccinatie programma (RVP) om ernstige pneumokokkenziekte te voorkomen. Kinderen geboren vanaf 1 april 2006 worden, als onderdeel van het RVP, tegen pneumokokkeninfecties gevaccineerd met een vaccin dat beschermd tegen 7 serotypen. Dit vaccin is vervangen door een vaccin dat tegen 10 serotypen beschermd voor kinderen geboren vanaf 1 maart 2011. Kinderen krijgen drie keer een vaccinatie tegen pneumokokken; de prik tegen pneumokokken wordt tegelijk gegeven met de inenting tegen dktp-Hib-HepB op de leeftijd van 2, 4 en 11 maanden. Invasieve pneumokokkenziekte is een meldingsplichtige infectieziekte voor kinderen tot en met vijf jaar. Daarnaast rapporteren negen laboratoria, die samen 25% van de Nederlandse bevolking dekken, vrijwillig invasieve pneumokokkenziekte in alle leeftijdscategorieën aan het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (NRBM Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (RIVM/AMC) (Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (RIVM/AMC))).

ICD-10

Beschrijving

J13

Pneumonia


Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS:


Effecten van Rijksvaccinatieprogramma

RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-ziekten

Jaarlijks aantal ziektegevallen in periode voor invoering van vaccinatie

Aantal meldingen in 2015

Difterie

3.000

1

Kinkhoest

150.000

6.555

Tetanus

25

1

Polio

2.200

0

Rodehond

180.000

1

Mazelen

200.000

7

Bof

190.000

87

Haemophilus influenzae type b

300

34

Meningokokken C ziekte

250

8

Pneumokokkenziekte (10 vaccintypen)

1.600

548

Human papillomavirus (baarmoederhalskanker)

700

715

Hepatitis B (acuut)

500

105

Bronnen: Osiris, NRLBMCBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)Nederlandse Kankerregistratie; Visser & Rümke 2004Visser, H.K.A., Rümke, H. C., Vaccinaties op de kinderleeftijd anno 2004. I. Effectiviteit en acceptatie van het Rijksvaccinatieprogramma (2004); Hoppenbrouwers et al. 2013Hoppenbrouwers, K, van Gompel, F, Burgmeijer, R. J. F., Handboek vaccinaties. Infectieziekten en vaccinaties, Assen (2013)Van Wijhe et al. 2016Van Wijhe, M, McDonald, S., de Melker, H.E., Postma, MJ., Wallinga, J, Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis (2016)