Hib is een bacterie die ernstige infecties zoals hersenvliesontsteking kan veroorzaken

Hib Haemophilus influenza type b (Haemophilus influenza type b) staat voor Haemophilus influenzae type b, een bacterie die bij vrijwel alle mensen op gezette tijden in de neuskeelholte voorkomt. Besmetting vindt vaak plaats bij jonge zuigelingen en peuters. Kinderen raken besmet door hoesten of niezen van anderen. Die anderen hoeven niet ziek te zijn: bij 5% van de mensen bevolkt de bacterie de neuskeelholte, zonder symptomen. De tijd tussen besmetting en uitbreken van de ziekte is niet bekend. Gewoonlijk veroorzaakt Hib geen ernstige ziekte, omdat de bacteriën niet door het slijmvlies het lichaam binnendringen. De verschijnselen blijven doorgaans beperkt tot infecties van de hogere luchtwegen, zoals een snotneus en keel-, oor- of bijholteontsteking. Echter als de Hib-bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kan het leiden tot hersenvliesontsteking (meningitis), zwelling van het strotklepje waardoor kinderen kunnen stikken (epiglottitis), longontsteking (pneumonie) en gewrichtsontsteking (septische artritis). Dit noemen we invasieve ziekten.

Meer informatie


Jaarlijks ongeveer 35 patiënten met invasieve Hib-ziekte in Nederland

Voor de introductie van de Hib Haemophilus influenza type b (Haemophilus influenza type b)-vaccinatie maakten jaarlijks ongeveer 700 kinderen een ernstige Hib-infectie door (Bol 1987Bol, P., Epidemiology of bacterial meningitis in the Netherlands. Volume two, Amsterdam (1987)). Na invoering van vaccinatie tegen Hib in 1993 daalde het aantal tot 17 in 2001. In 2002-2005 werd een toename van invasieve Hib-infecties waargenomen. De oorzaak van deze toename is niet duidelijk. De meeste gevallen komen voor onder 0- tot en met 4-jarigen en mensen van 65 jaar en ouder. Hoewel de ziekte bij gevaccineerde kinderen sterk is afgenomen, komen er jaarlijks 5-10 gevallen van Hib voor bij gevaccineerde kinderen (Schurink-van 't Klooster & de Melker 2020Schurink-van 't Klooster, T. M., de Melker, H.E., The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2019-2020., Bilthoven (2020))

  • M.J. Knol (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)