Verschillen in aantallen pneumokokkenziekte

Het aantal gevallen van invasieve pneumokokkenziekte komen bij de onderwerpen Infectieziekten en Ziekten in Rijksvaccinatieprogramma niet helemaal overeen. Dit komt door het gebruik van verschillende registraties. Binnen het onderwerp Infectieziekten worden alleen de gevallen gerapporteerd die onder de meldplicht vallen. De meldplicht geldt alleen voor kinderen die zijn geboren in 2006 of later en voor ouderen van 60 jaar en ouder. Hierdoor missen de gevallen bij personen in de leeftijdsgroep van 17 tot en met 59 jaar. Bij het onderwerp Ziekten in Rijksvaccinatieprogramma worden alle gevallen gerapporteerd die bevestigd zijn in het laboratorium.