Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

 • ICD-O2/3: topografiecodes C18-C20
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
 • Meer cijfers over overleving per kankersoort zijn te vinden op NKR Cijfers.

Overleving dikkedarmkanker toegenomen

De overleving van dikkedarmkanker (colon- en endeldarmkanker samen) is over de afgelopen decennnia toegenomen. Van de  personen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met dikkedarmkanker was 53% na vijf jaar nog in leven. Van de personen bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2016-2020 was 70% na vijf jaar nog in leven. De toename heeft te maken met ontwikkelingen in de behandeling en diagnose van darmkanker (Coebergh et al. 2010Coebergh, J. W. W., van Steenbergen, L. N., Elferink, M. A. G., Krijnen, P., Lemmens, V. E. P. P., Rutten, H.J.T., Richel, D. J., Karim-Kos, HE., Working Group Output of The Netherlands Cancer Registry, Siesling, SS., Improved survival of colon cancer due to improved treatment and detection: a nationwide population-based study in The Netherlands 1989-2006 (2010)). Sinds januari 2014 is gefaseerd een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Als gevolg hiervan is de overleving van darmkanker verder toegenomen, doordat darmkanker in een eerder en beter behandelbaar stadium wordt opgespoord (IKNL 2022IKNL, Kanker in Nederland (2022)).Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

 • ICD-O2/3: topografiecode C18
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
 • Meer cijfers over overleving per kankersoort zijn te vinden op NKR Cijfers.

Overleving colonkanker toegenomen

Van de personen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met colonkanker was 53% na vijf jaar nog in leven. Van de personen bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2016-2020 was 69% na vijf jaar nog in leven. Er is nagenoeg geen verschil in (de trend in) overleving tussen mannen en vrouwen. Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie

 • ICD-O2/3: topografiecodes C19, C20
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
 • Meer cijfers over overleving per kankersoort zijn te vinden op NKR Cijfers.

Overleving endeldarmkanker toegenomen

Van de personen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met endeldarmkanker was 52% na vijf jaar nog in leven. Van de personen bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2016-2020 was 70% na vijf jaar nog in leven. Het verschil in overleving tussen mannen en vrouwen is in de afgelopen decennia kleiner geworden en is  sinds de diagnoseperiode 2001-2005 verwaarloosbaar.


 Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))