Incidentie darmkanker internationaal 2018

Sla de grafiek Incidentie darmkanker internationaal 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: ECIS

 • Internationale cijfers voor de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van dikkedarmkanker betreffen alleen colonkanker
 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking
 • Volgorde op basis van mannen en vrouwen samen

Incidentie dikkedarmkanker in Nederland relatief hoog

De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van dikkedarmkanker in Nederland is hoog vergeleken met de incidentie in andere  landen van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). In vergelijking met de rest van Europa is de incidentie van dikkedarmkanker in Oostenrijk laag, zowel onder mannen als vrouwen. Er is geen duidelijk (noord-zuid of oost-west) patroon te herkennen in de incidentie van dikkedarmkanker binnen de EU.


Sterfte aan dikkedarmkanker internationaal 2017

Sla de grafiek Sterfte aan dikkedarmkanker internationaal 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2020

 • De cijfers voor de sterfte aan dikkedarmkanker betreft colorectale kanker (zowel colon- als endeldarmkanker; ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: C18-C21).
 • Volgorde op basis van totaal (mannen en vrouwen samen)
 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking

Sterfte dikkedarmkanker iets hoger dan gemiddeld in EU

De sterfte aan dikkedarmkanker is in Nederland iets hoger dan het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde. Tussen ongeveer 2005 en 2017 is de sterfte aan dikkedarmkanker in Nederland net als in veel West- en Noord-Europese landen afgenomen (Wong et al. 2020Wong, MC. S., Huang, J, Lok, V, Wang, J, Fung, F, Ding, H, Zheng, Z, Differences in Incidence and Mortality Trends of Colorectal Cancer Worldwide Based on Sex, Age, and Anatomic Location. (2020)). De daling in sterfte in veel EU-landen komt waarschijnlijk door verbetering in vroegdiagnostiek en de kwaliteit van de behandeling. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een betere overleving (Gini et al. 2020Gini, A, Jansen, E.E.L., Zielonke, N, Meester, RG. S., Senore, C, Anttila, A, Segnan, N, Mlakar, DNovak, de Koning, HJ., Lansdorp-Vogelaar, I, EU-TOPIA consortium, Impact of colorectal cancer screening on cancer-specific mortality in Europe: A systematic review. (2020)).


Bron: CONCORD3 ( Allemani et al. 2018 Allemani, C, Matsuda, T, Di Carlo, V, Harewood, R, Matz, M, Nikšic, M, Bonaventure, A, Valkov, M, Johnson, CJ., Estève, J, Ogunbiyi, OJ., Silva, GAzevedo E, Chen, W, Eser, S, Engholm, G, Stiller, CA., Monnereau, A, Woods, RR., Visser, O, Lim, GHsiang, Aitken, J, Weir, HK., Coleman, MP., CONCORD Working Group, Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37?513?025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. (2018) )

 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2),
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
 • Internationale cijfers voor overleving zijn alleen beschikbaar voor colon- en endeldarmkanker afzonderlijk.

Overleving gemiddeld in Nederland

De relatieve vijfjaarsoverleving van colonkanker is in Nederland vergelijkbaar met andere landen in Noord-, Centraal- en Zuid-Europa, waar de relatieve vijfaarsoverleving tussen de 60 en 70% ligt. In de meeste Oost-Europese landen is de overleving kleiner dan 60%. Studies tonen aan dat de verschillen tussen landen mogelijk zijn gerelateerd aan het tijdstip van diagnose en de kwaliteit van de behandeling (Allemani et al. 2009Allemani, C, Santaquilani, M, Knijn, A, Marchesi, F, Capocaccia, R, EUROCARE Working Group, Sant, M., EUROCARE-4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary. (2009); Gatta et al. 1998Gatta, G., Faivre, J., de Leon, PM., Capocaccia, R, Survival of colorectal cancer patients in Europe during the period 1978-1989. EUROCARE Working Group (1998); Estève et al. 1999Estève, J., Gatta, G., Berrino, F., Micheli, A., Sant, M., Verdecchia, A., Capocaccia, R, Hakulinen, T, Survival of Cancer Patients in Europe: The EUROCARE-2 Study, Lyon (1999)). De relatieve vijfjaarsoverleving van colonkanker is sinds halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw met 5 tot 10% toegenomen in zowel Nederland als Estland, Finland, Ierland, Litouwen, Zweden, Italië, Malta, Oostenrijk en Frankrijk. In dezelfde periode is relatieve vijfjaarsoverleving met meer dan 10% toegenomen in Denemarken, Letland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Bulgarije, Tsjechië, Polen, Duitsland en Zwitserland (Allemani et al. 2018Allemani, C, Matsuda, T, Di Carlo, V, Harewood, R, Matz, M, Nikšić, M, Bonaventure, A, Valkov, M, Johnson, C.J., Estève, J, Ogunbiyi, OJ., Silva, GAzevedo E, Chen, W, Eser, S, Engholm, G, Stiller, CA., Monnereau, A., Woods, RR., Visser, O, Lim, GHsiang, Aitken, J, Weir, HK., Coleman, M.P., CONCORD Working Group, Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. (2018)). 


Bron: CONCORD3 ( Allemani et al. 2018 Allemani, C, Matsuda, T, Di Carlo, V, Harewood, R, Matz, M, Nikšic, M, Bonaventure, A, Valkov, M, Johnson, CJ., Estève, J, Ogunbiyi, OJ., Silva, GAzevedo E, Chen, W, Eser, S, Engholm, G, Stiller, CA., Monnereau, A, Woods, RR., Visser, O, Lim, GHsiang, Aitken, J, Weir, HK., Coleman, MP., CONCORD Working Group, Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37?513?025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. (2018) )

 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in bevolkingsopbouw tussen landen door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2)
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
 • Internationale cijfers voor overleving zijn alleen beschikbaar voor colon- en endeldarmkanker afzonderlijk.

Overleving endeldarmkanker gemiddeld in Nederland

De relatieve vijfjaarsoverleving van endeldarmkanker is in Nederland, met ruim 65%, relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen. In de meeste Oost-Europese landen is de overleving kleiner dan 60%. Sinds halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw is de relatieve vijfjaarsoverleving met 5 tot 10% toegenomen in Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Italië, Malta en Zweden. In dezelfde periode is de overleving met 10% of meer toegenomen in Nederland, Denemarken Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje, Bulgarije, Tsjechië, Polen, Duitsland en Zwitserland. De overleving nam in Slovenië met ongeveer 20% toe in dezelfde periode (Allemani et al. 2018Allemani, C, Matsuda, T, Di Carlo, V, Harewood, R, Matz, M, Nikšić, M, Bonaventure, A, Valkov, M, Johnson, C.J., Estève, J, Ogunbiyi, OJ., Silva, GAzevedo E, Chen, W, Eser, S, Engholm, G, Stiller, CA., Monnereau, A., Woods, RR., Visser, O, Lim, GHsiang, Aitken, J, Weir, HK., Coleman, M.P., CONCORD Working Group, Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. (2018)).


 • M. Harbers, red. (RIVM)
 • A.M. Gommer (RIVM)
 • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)