Het vóórkomen van dikkedarmkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van dikkedarmkanker 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload 9 februari 2022

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICD-O-codes C18-C20
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.

Ongeveer 12.900 diagnoses dikkedarmkanker in 2021

In 2021 zijn ongeveer 12.900 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker vastgesteld. Mannen hebben meer kans om dikkedarmkanker te krijgen dan vrouwen. Het aantal nieuwe patiënten bedroeg 0,8 per 1.000 mannen en 0,7 per 1.000 vrouwen (absoluut ongeveer 7.000 mannen en 6.000 vrouwen). De kans op dikkedarmkanker neemt toe met de leeftijd tot 85 jaar en neemt daarna af.

Ongeveer 82.000 personen met dikkedarmkanker op 1-1-2021

Op 1 januari 2021 hadden ongeveer 82.000 mensen dikkedarmkanker: 45.200 mannen en 36.900 vrouwen (Bron: NKR, voorlopige cijfers gedownload op 9 februari 2022). Dit komt overeen met 5,2 per 1.000 mannen en 4,2 per 1.000 vrouwen. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal  nog levende mensen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2021 de diagnose dikkedarmkanker heeft gekregen.


Trend nieuwe gevallen dikkedarmkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van dikkedarmkanker 1989-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2022

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking (ESR)
 • De cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.
 • ICD-O-codes C18-C20
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.

Afname nieuwe gevallen dikkedarmkanker

De gefaseerde invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014 heeft geleid tot een tijdelijke toename van het aantal diagnoses van dikkedarmkanker in de jaren 2014 en 2015. In de jaren daarna nam het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen af. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Ook het absoluut (niet gestandaardiseerd) aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker is, na een tijdelijke toename in 2014 en 2015, afgenomen (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

In 2020 minder diagnoses door COVID-19-uitbraak

In het voorjaar van 2020 was er een tijdelijke onderbreking van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in verband met de COVID-19-uitbraak. Dit heeft geleid tot een kleiner aantal diagnoses van dikkedarmkanker in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren en het jaar 2021. In 2021 was geen effect van de COVID-19-uitbraak te zien op het aantal nieuwe kankerdiagnoses.


 Verwachte stijging aantal nieuwe gevallen dikkedarmkanker door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker in de periode 2018-2040 naar verwachting met 34% stijgen. Voor mannen zal de stijging naar verwachting 36% zijn en voor vrouwen 32%. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van dikkedarmkanker beïnvloeden. (Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning).


Staat van Volkgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)
 • J.M. van Dieren (AVL)
 • H.B.M. Hilderink (RIVM)