Lager deelnamepercentage in de steden in de Randstad

Er zijn grote regionale verschillen in het deelnamepercentage bevolkingsonderzoek darmkanker. Het deelnamepercentage per gemeente varieert tussen de 55,5 en 81,1%. In de grote steden in de Randstad is het aandeel onderzochte personen het laagst. Het deelnamepercentage is het hoogst in het oosten van het land. In 2021 zijn in totaal 2.312.606 mannen en vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. In verband met de COVID-19-uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet. Om de achterstand door deze stillegging in te halen, zijn er in 2021 extra uitnodigingen verstuurd. In 2021 hebben 1.632.493 personen gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het deelnamepercentage komt hiermee op 70,6% (IKNL 2022IKNL, Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2021, Utrecht (2022)). 

Vergelijk met andere kaart


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.P.H. Koster (RIVM)