Sterfte dikkedarmkanker

Sla de grafiek Sterfte aan dikkedarmkanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes C18-C21
 • De gepresenteerde sterftecijfers zijn inclusief de sterfte door  kanker van anus en anaalkanaal (ICD-10-code C21). Reden is dat dit type kanker in versie 9 van de ICD International Classification of Diseases (International Classification of Diseases) viel onder endeldarmkanker (ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-code 154).
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 overleden 4.626 mensen aan dikkedarmkanker

In 2020 overleden 4.626 mensen aan dikkedarmkanker, 2.365 mannen en 2.261 vrouwen (27,3 per 100.000 mannen en 25,8 per 100.000 vrouwen). De sterfte neemt toe met de leeftijd. Van alle mensen die in 2020 overleden aan dikkedarmkanker, was 80% ouder dan 65 jaar.


Trend sterfte dikkedarmkanker

Sla de grafiek Trend sterfte dikkedarmkanker 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes C18-C21
 • De gepresenteerde sterftecijfers zijn inclusief de sterfte door  kanker van anus en anaalkanaal (ICD-10-code C21). Reden is dat dit type kanker in versie 9 van de ICD International Classification of Diseases (International Classification of Diseases) viel onder endeldarmkanker (ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-code 154).
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Sterfte bij mannen en vrouwen gedaald

In de periode 1980-2020 is de sterfte door dikkedarmkanker voor zowel mannen als vrouwen met ruim 40% gedaald. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
In tegenstelling tot de gestandaardiseerde sterfte is de absolute (niet gestandaardiseerde) sterfte in de periode 1980-2020 voor zowel mannen als vrouwen gestegen. Bij mannen nam de absolute sterfte toe van 1.715 in 1980 naar 2.365 in 2020 (38%) en voor vrouwen van 1.904 in 1980 naar 2.261 in 2020 (19%).


 Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • J.M. van Dieren (AVL)
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)