Minder gevallen van dikkedarmkanker in het zuidwesten en regio Amsterdam

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van dikkedarmkanker per 10.000 inwoners. In het zuidwesten van Nederland en regio Amsterdam komt dikkedarmkanker minder vaak voor dan in de andere delen van Nederland. In de periode 2016-2019 zijn er 56.775 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 8,3 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Vergelijk met andere kaart


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.P.H. Koster (RIVM)