Zorguitgaven dikkedarmkanker naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven dikkedarmkanker naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C18-C21 (dikkedarm- en endeldarmkanker)

Zorguitgaven dikkedarmkanker 558 miljoen euro in 2019

In 2019 bedroegen de geraande zorguitgaven voor dikkedarmkanker 557,9 miljoen euro. Dit was 0,6% van de totale uitgaven aan de Nederlandse gezondheidszorg en 8,6% van alle uitgaven aan de zorg voor nieuwvormingen. De zorguitgaven voor dikkedarmkanker gingen in 2019 voor 83% naar ziekenhuizen (465 miljoen euro). Het aandeel dat uitgegeven aan openbare gezondheidszorg en preventie was 5,4% van de totale uitgaven voor dikkedarmkanker (30,2 miljoen euro), grotendeels in het kader van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker (screening). 


Zorguitgaven dikkedarmkanker naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven dikkedarmkanker naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C18-C21 (dikkedarm- en endeldarmkanker)

Meeste zorguitgaven in de leeftijdsgroep van 55-84 jaar

In 2019 werden er relatief meer uitgaven gemaakt voor dikkedarmkanker bij mannen (55%) dan bij vrouwen (45%). De  uitgaven stegen tot het 74e levensjaar en maakten een grote sprong van leeftijdsgroep 50-54 naar 55-59. Vanaf leeftijd 55 tot 75 wordt men in Nederland iedere twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker (screening). Het aantal nieuwe gevallen op het 55e levensjaar zou hierdoor enigszins verhoogd kunnen zijn, en dat verklaart eventueel deze sprong in uitgaven.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)